Menu top

Indexatiecijfers 2023 vastgesteld

Jaarlijks publiceert Steunpunt Kerkenwerk de regelingen voor betaalde werkers in de kerk (predikanten, kosters en kerkelijk werkers). De indexatiepercentages voor de regelingen van 2023 zijn vastgesteld. De indexatie van de WAP-regeling is door NGA en SKW vastgesteld, op basis van de breedste index (alle bedrijfstakken voor particuliere sector, gesubsidieerde sector en overheid) om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de loonontwikkeling onder de kerkleden. De indexatie van de regeling voor kerkelijk werkers, kosters en GKv-predikanten is vastgesteld in afstemming tussen CGMV en SKW, op basis van de indexatie van het eerst gepubliceerde CBS-cijfer CAO lonen per uur inclusief bijzondere beloningen sector Overheid, bedrijfstak Openbaar Bestuur en Overheidsdiensten, over 1 juli t/ m 30 juni voorafgaand aan het betreffende jaar (in dit geval 2023).

De indexatiepercentages zijn vastgesteld op:

Materiële regelingen predikanten GKv: 3,9%
WAP-regeling predikanten NGK: 3,23%

Regeling Kerkelijk werkers: 3,9%
Regeling Kosters: 3,9%

Zoals ieder jaar worden in de tweede helft van december de volledige regelingen gepubliceerd voor 2023. Ook worden dan de nieuwe tabellen gepubliceerd. SKW informeert echter nu alvast over de percentages, zodat kerken daarmee rekening kunnen houden in de berekeningen voor het volgende jaar.

Nog geen reacties.

Geef een reactie

Enter the text from the image below
 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk