Menu top

Interim Predikant in 2017

Een nieuw fenomeen doet zijn intrede binnen de GKv en NGK kerken: de interim-predikant. Aanleiding was de opdracht van de Generale Synode in 2014 aan het deputaatschap Bemiddeling en Begeleiding om een netwerk van interim-predikanten op te zetten. Samen met Steunpunt Kerkenwerk (SKW) werd gezocht naar mogelijkheden om hier vorm aan te geven. Tevens werd de Commissie loopbaanbeleid van de NGK erbij betrokken omdat dit thema al een gezamenlijk onderwerp van gesprek was.

Bij de PKN bestaat de functie van interim-predikant al een aantal jaren. De behoefte aan een interim-predikant kan ontstaan in een situatie waarin de kerkelijke gemeente in een transitiefase verkeert: er is iets voorbij en er moet iets nieuws komen, maar wat dat is of hoe dat kan worden bereikt, is nog niet duidelijk. Vaak is het gekoppeld aan het vertrek van de predikant(en) waardoor een nieuwe onzekere situatie ontstaat. Chaos, rouw en onzekerheid zijn kenmerken van een gemeente waar gekozen kan worden voor tijdelijke begeleiding in plaats van een nieuwe vaste invulling. Naast deze kenmerken kan er ook voor een interim gekozen worden als er juist wel sprake is van een heldere visie op een andere toekomst en ingezien wordt dat het specifieke competenties vereist om dat proces te begeleiden.
Het voordeel van een buitenstaander is dat hij geen partij is. Want een interim-predikant is een procesbegeleider. Hij legt zijn visie of ideeën niet op maar zoekt in nauwe onderlinge samenwerking naar een mogelijke oplossing. Uiteraard in verbondenheid met Christus en Zijn Woord. Daarvoor ben je kerk.

Het werk van een interim-predikant vraagt om specifieke inzichten en vaardigheden. Om die te versterken had de PKN al een specifieke scholing ontwikkeld. In samenwerking met mevrouw Jodien van Ark en ds. Jan Oortgiesen is voor GKV-predikanten en NGK-predikanten een opleiding opgesteld van één jaar. De organisatie en procesbegeleiding ligt in handen van Steunpunt Kerkenwerk.
Begin 2016 is de opleiding gestart. Aan het einde van het jaar vonden de eindgesprekken plaats. 8 GKV-, 2 NGK- en 5 PKN-predikanten hebben de opleiding afgerond en zijn start bekwaam bevonden om als interim-predikant aan de slag te gaan. Van de GKV zijn dat Henk Bondt, Klaas van der Geest, Gerbram Heek, Henk Messelink, Jan Bert de Rijke, Roelof Tigelaar, Elso Venema en Aad van Zuijlekom. Van de NGK zijn dat Geert van Dijk en Richard Vervoorn.

Deze predikanten (procesbegeleiders) zijn nu dus inzetbaar als overbrugger (consulent-plus), rouwbegeleider, beleidsbegeleider en als crisisbegeleider.
Hun profielen en beschikbaarheid worden binnenkort op onze site geplaatst.

Omdat er de vorige keer veel interesse was in de opleiding organiseert SKW een tweede opleiding tot interim-predikant. Deze loopt van oktober 2017 t/m november 2018. Inmiddels hebben alle predikanten van GKv en NGK een uitnodiging ontvangen om zich aan te melden via info@steunpuntkerkenwerk.nl .
CGK en PKN predikanten zijn ook van harte welkom.

De verwachting is dat toenemende complexiteit, diversiteit en verandering in kerken zal vragen om meer specialistische begeleiding. Die kunnen en zullen we nu graag bieden.

Wilt u meer weten over de opleiding, de inzet van een interim-predikant, heeft uw gemeente nu al interesse of heeft u andere vragen over dit onderwerp, neem dan contact met ons op via info@steunpuntkerkenwerk.nl of 038 427 0455.

Nog geen reacties.

Geef een reactie

Enter the text from the image below
 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk