Menu top

BTW en fondswerving

Moeten kerken BTW af te dragen over fondswervende activiteiten zoals zaalhuur, verkoop van koffie of een rommelmarkt? 

Eerder bestond er op de BTW een zogenaamde fondswervingsvrijstelling voor instellingen die voor hun hoofdtaak geen ondernemer zijn. Zolang een kerk geen commerciële activiteiten beoefent zijn zij geen ondernemer voor de BTW.

Maar de Europese Commissie heeft de BTW regels enkele jaren geleden aangescherpt. De BTW vrijstelling voor kerken is ingetrokken.

In de volgende gevallen is de kerk echter nog steeds geen BTW verschuldigd:

 1. Zaalverhuur.
 2. Schenken van koffie/thee; zolang dit tegen symbolische vergoeding is (dus geen cateringactiviteiten).
 3. Rommelmarkten e.d.; alleen indien deze activiteiten incidenteel plaatsvinden en voldoen aan de volgende voorwaarden:
  a.  De goederen moeten gratis door particulieren beschikbaar zijn gesteld.
  b.  Particulieren (de kerkleden) verzorgen zelf de verkoop.
  c.  Deze activiteiten vinden incidenteel en niet vanuit een permanent ingerichte verkoopruimte plaats.
  d.  De opbrengsten komen volledig toe aan de primaire activiteiten van de kerk of een goed doel.
 4. Advertenties in kerkbladen; indien het kerkblad enkel ter informatie is voor de kerkleden en de adverteerder een relatie heeft met de kerk (lid is van de kerk) en de vergoeding voor het adverteren gering is.

Voor uitvoerige informatie verwijzen wij u graag naar een artikel welke door de Protestantse Kerk Nederland is gepubliceerd in het blad “Kerkbeheer” van de Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer (www.kerkrentmeester.nl).

Dit artikel treft u hieronder aan:

BTW en fondswerving, artikel Kerkbeheer

© copyright Steunpunt Kerkenwerk