Menu top

Hoe maak ik mijn profiel en CV?

Na overleg met een verkenner staat de predikant open voor een verkenning naar een nieuwe gemeente of werkplek. Wat nu?

Missieprofiel en CV

Met respect en eerbied voor de plaats van roeping naar een nieuwe gemeente vraagt Steunpunt Kerkenwerk de predikant een profiel en CV aan te leveren. Uitgangspunt is het verwoorden van de ontvangen missie als predikant en het in kaart brengen van eigen kernkwaliteiten. Dit helpt om zicht te krijgen op welke vacante gemeente passend is. Een instructie voor het maken van een profiel is hier te downloaden:

Format missieprofiel

 

De predikant kan zijn / haar profiel sturen naar info@steunpuntkerkenwerk.nl 

Context van beroepen

Het document “Context van beroepen” is een leidraad voor reflectie.  Om met een gezonde basis te starten in een nieuwe gemeente is het goed te reflecteren op de lessen uit afgelopen beroepsjaren en wensen te formuleren voor een nieuwe gemeente. De reflectie helpt om het beroep aan te gaan met heldere verwachtingen met betrekking tot het functioneren voor beide partijen.

Uiteraard gaat deze reflectie samen met gebed en bezinning.

Context van Beroepen – reflectie voor predikant

 

 

 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk