Menu top

Arbeidsvoorwaarden Kerkelijk Werkers

Arbeidsvoorwaardenregeling en salarisschalen

Steunpunt Kerkenwerk onderhandelt jaarlijks met het  Luceo, vereniging van Kerkelijk Werkers over de arbeidsvoorwaarden. In samenwerking met de NGA (Nederlands Gereformeerde instelling Arbeidszaken) is er sinds 2019 een gezamenlijke arbeidsvoorwaardenregeling voor kerkelijk werkers in GKv en NGK.

Let op: Het indexatiepercentage voor 2022 dat in december 2021 voorlopig werd vastgesteld, is nu definitief gemaakt. Het percentage blijft 1,5%. Lees hierover meer op:
Indexatie 2022

Arbeidsvoorwaardenregeling Kerkelijk Werkers 2021-2022 (versie dec. 2021)
Salarisschalen Kerkelijk Werkers 2022
Rekenmodel salaris Kerkelijk Werkers 2022
Jaarurenmodel Kerkelijk Werkers 2022
Functieprofiel Kerkelijk Werkers
Model Vaststellingsovereenkomst

Bij ontslag kan een werknemer recht hebben op een transitievergoeding.
Klik hier voor meer informatie en een rekenhulp bij de transitievergoeding.

Arbeidsovereenkomst

Bij de aanstelling van een Kerkelijk Werker of bij wijziging contract kunt u onderstaande arbeidsovereenkomsten gebruiken.

Arbeidsovereenkomst Kerkelijk Werker bepaalde tijd Arbeidsovereenkomst Kerkelijk Werker onbepaalde tijd

 

Betaalde VOG (verklaring omtrent gedrag)

Een verklaring omtrent gedrag kan horen bij de aanstelling. De aanvraag van een VOG dient genoemd te worden in de vacature. Een VOG is met name aan te raden voor kerkelijk werkers die gaan werken met kwetsbaren in de gemeente of met personen in een afhankelijkheidsrelatie.

Om een VOG te kunnen aanvragen is het noodzakelijk dat het stappenplan Veilige Kerk gevolgd wordt. Alle informatie over dit stappenplan én over het aanvragen van een VOG vindt u hier:
VOG en Veilige Kerk

 

Gerelateerd

Archief arbeidsvoorwaarden Kerkelijk Werkers Functioneren Kerkelijk Werkers Pensioenvoorziening Kerkelijk Werkers Catecheten

 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk