Menu top

Arbeidsvoorwaarden Kerkelijk Werkers

Arbeidsvoorwaardenregeling en salarisschalen GKv

Steunpunt Kerkenwerk onderhandelt jaarlijks met het  Luceo, Vereniging van Kerkelijk Werkers (voorheen LPKW) over de arbeidsvoorwaarden. Veranderingen zijn doorgevoerd na goedkeuring van de kerken via digitale stemming op 28 november 2016.

Arbeidsvoorwaardenregeling Kerkelijk Werkers 2018
Salarisschalen Kerkelijk Werkers 2018
Functieprofiel Kerkelijk Werkers
Jaarurenmodel Kerkelijk Werkers 2018
Voorbeeld berekening kosten Kerkelijk Werker

Arbeidsovereenkomst GKv

Bij de aanstelling van een Kerkelijk Werker of bij wijziging contract kunt u onderstaande arbeidsovereenkomsten gebruiken.

Arbeidsovereenkomst Kerkelijk Werker bepaalde tijd Arbeidsovereenkomst Kerkelijk Werker onbepaalde tijd

Arbeidsvoorwaardenregeling,
salarisschalen en arbeidsovereenkomst NGK

Beleidsmatig behouden de verschillende commissies binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken hun eigen verantwoordelijkheid. In de loop van 2017 zal SKW met de verschillende commissies om tafel gaan om kennis op te doen van alle dossiers en om verdere samenwerking op elkaar af te stemmen.

Voor de regelingen van de Kerkelijk werkers NGK verwijst SKW naar de pagina:

Kerkelijk Werkers

Deze pagina bevat alle relevante informatie over salaris, arbeidsovereenkomsten en pensioenpremies voor de kerkelijk werker NGK.

Gerelateerd

Archief arbeidsvoorwaarden Kerkelijk Werkers Functioneren Kerkelijk Werkers Pensioenvoorziening Kerkelijk Werkers Catecheten

 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk