Menu top

Arbeidsvoorwaarden Kerkelijk Werkers

Arbeidsvoorwaardenregeling en salarisschalen

Steunpunt Kerkenwerk onderhandelt jaarlijks met het  Luceo, vereniging van Kerkelijk Werkers over de arbeidsvoorwaarden. In samenwerking met de NGA (Nederlands Gereformeerde instelling Arbeidszaken) is er sinds 2019 een gezamenlijke arbeidsvoorwaardenregeling voor kerkelijk werkers in GKv en NGK.


Let op: in het rekenmodel dat wij publiceerden in december 2020 is een foutje geslopen. De salaristabel was niet juist geüpdatet. Op 6 januari is de juiste versie geüpload. Controleer of u de juiste versie gebruikt en download hierboven het juiste model.

Arbeidsvoorwaardenregeling Kerkelijk Werkers 2021-2022
Salarisschalen Kerkelijk Werkers 2021
Rekenmodel salaris Kerkelijk Werkers 2021
Jaarurenmodel Kerkelijk Werkers 2021
Functieprofiel Kerkelijk Werkers
Model Vaststellingsovereenkomst

Bij ontslag kan een werknemer recht hebben op een transitievergoeding.
Klik hier voor meer informatie en een rekenhulp bij de transitievergoeding.

Let op: vanaf 1 januari 2020 geldt nieuwe wetgeving over de hoogte van de WW-premie. Ga naar onderstaande website om te bepalen of dit verandering betekent voor uw salarisadministratie.

Vernieuwde wetgeving WW-premie 2020

Arbeidsovereenkomst

Bij de aanstelling van een Kerkelijk Werker of bij wijziging contract kunt u onderstaande arbeidsovereenkomsten gebruiken.

Arbeidsovereenkomst Kerkelijk Werker bepaalde tijd Arbeidsovereenkomst Kerkelijk Werker onbepaalde tijd

 

Betaalde VOG (verklaring omtrent gedrag)

Een verklaring omtrent gedrag kan horen bij de aanstelling. De aanvraag van een VOG dient genoemd te worden in de vacature. Een VOG is met name aan te raden voor kerkelijk werkers die gaan werken met kwetsbaren in de gemeente of met personen in een afhankelijkheidsrelatie.

Om een VOG te kunnen aanvragen is het noodzakelijk dat het stappenplan Veilige Kerk gevolgd wordt. Alle informatie over dit stappenplan én over het aanvragen van een VOG vindt u hier:
VOG en Veilige Kerk

 

Gerelateerd

Archief arbeidsvoorwaarden Kerkelijk Werkers Functioneren Kerkelijk Werkers Pensioenvoorziening Kerkelijk Werkers Catecheten

 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk