Menu top

Arbeidsvoorwaarden Kerkelijk Werkers

Arbeidsvoorwaardenregeling en salarisschalen

Steunpunt Kerkenwerk onderhandelt jaarlijks met het  Luceo, vereniging van Kerkelijk Werkers over de arbeidsvoorwaarden. Nu is er in samenwerking met de NGA (Nederlands Gereformeerde instelling Arbeidszaken) voor het eerst een gezamenlijke arbeidsvoorwaardenregeling voor kerkelijk werkers in GKv en NGK. De regeling is als concept vastgesteld door de NGA en SKW.

GKV-leden hebben digitaal ingestemd met dit concept. Met deze uitkomst van de stemronde is de regeling op 27 februari definitief geworden en gaat deze met terugwerkende kracht in op 1 januari 2019.

Over januari 2019 is het de bedoeling dat u de in dienst zijnde KW’ers nog uitbetaalt op basis van de regeling van 2018. Nadat de regeling definitief is geworden wordt er in februari uitbetaald op basis van de nieuwe regeling en wordt er een herberekening gedaan over de maand januari.

Arbeidsvoorwaardenregeling Kerkelijk Werkers 2019-2020
Salarisschalen Kerkelijk Werkers 2019
Functieprofiel Kerkelijk Werkers
Jaarurenmodel Kerkelijk Werkers 2019
Voorbeeld berekening kosten Kerkelijk Werker

Arbeidsovereenkomst

Bij de aanstelling van een Kerkelijk Werker of bij wijziging contract kunt u onderstaande arbeidsovereenkomsten gebruiken.

Arbeidsovereenkomst Kerkelijk Werker bepaalde tijd Arbeidsovereenkomst Kerkelijk Werker onbepaalde tijd

Gerelateerd

Archief arbeidsvoorwaarden Kerkelijk Werkers Functioneren Kerkelijk Werkers Pensioenvoorziening Kerkelijk Werkers Catecheten

 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk