Menu top

Arbeidsvoorwaarden Kerkelijk Werkers

Arbeidsvoorwaardenregeling en salarisschalen

Steunpunt Kerkenwerk onderhandelt jaarlijks met het  Luceo, vereniging van Kerkelijk Werkers over de arbeidsvoorwaarden. Nu is er in samenwerking met de NGA (Nederlands Gereformeerde instelling Arbeidszaken) voor het eerst een gezamenlijke arbeidsvoorwaardenregeling voor kerkelijk werkers in GKv en NGK. De regeling is als concept vastgesteld door de NGA en SKW.

GKV-leden hebben digitaal ingestemd met dit concept. Met deze uitkomst van de stemronde is de regeling op 27 februari definitief geworden en gaat deze met terugwerkende kracht in op 1 januari 2019.

Over januari 2019 is het de bedoeling dat u de in dienst zijnde KW’ers nog uitbetaalt op basis van de regeling van 2018. Nadat de regeling definitief is geworden wordt er in februari uitbetaald op basis van de nieuwe regeling en wordt er een herberekening gedaan over de maand januari.

Arbeidsvoorwaardenregeling Kerkelijk Werkers 2019-2020
Salarisschalen Kerkelijk Werkers 2019
Functieprofiel Kerkelijk Werkers
Jaarurenmodel Kerkelijk Werkers 2019
Voorbeeld berekening kosten Kerkelijk Werker

Arbeidsovereenkomst

Bij de aanstelling van een Kerkelijk Werker of bij wijziging contract kunt u onderstaande arbeidsovereenkomsten gebruiken.

Arbeidsovereenkomst Kerkelijk Werker bepaalde tijd Arbeidsovereenkomst Kerkelijk Werker onbepaalde tijd

Betaalde VOG (verklaring omtrent gedrag)

Een verklaring omtrent gedrag kan horen bij de aanstelling. De aanvraag van een VOG dient genoemd te worden in de vacature. Een VOG is met name aan te raden voor kerkelijk werkers die gaan werken met kwetsbaren in de gemeente. Kwetsbaren zijn jeugd, ouderen en gehandicapten.

Bij het aanvragen een VOG hoort een verwijzing naar een gedragscode en aanstelling van een interne vertrouwenspersoon binnen de gemeente. Downloads en een handreiking hierover zijn te vinden bij Meldpunt Misbruik: Stappenplan veilige kerk

Het is noodzakelijk dat de kerkenraad een vast contactpersoon aanwijst voor zowel het gebruik van eHerkenning als het aanvragen van VOG’s. Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) coördineert de procedure. Een kerkenraadslid en/of vast contactpersoon moet de volgende stappen doorlopen voor de aanvraag: Aanvraagprocedure Betaalde VOG

Na deze procedure kan de kerk een uitnodiging sturen voor de VOG naar de nieuwe kerkelijk werker. Deze ontvangt via Justis de aanvraag per mail. Anders dan bij de VOG voor vrijwilligers dient de kerkelijk werker een betaalprocedure te doorlopen. Kosten zijn € 41,35 voor een papieren aanvraag, een digitale aanvraag kost € 33,85. Uiterlijk binnen twee maanden ontvangt de kerkelijk werker de VOG verklaring op het huisadres. De ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst kan dan ook ingaan voordat de VOG is ontvangen! De kerkelijk werker dient de verklaring vervolgens in te leveren bij de contactpersoon.

 

Gerelateerd

Archief arbeidsvoorwaarden Kerkelijk Werkers Functioneren Kerkelijk Werkers Pensioenvoorziening Kerkelijk Werkers Catecheten

 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk