Menu top

Catecheten

De catechese in de gemeente kan door diverse personen gegeven worden, bijvoorbeeld de eigen predikant, een predikant uit een andere gemeente of een speciaal voor deze taak aangestelde catecheet. In de verschillende gevallen gelden andere voorwaarden en financiële voorzieningen.

Predikant uit andere gemeente (of kandidaat/preekbevoegde)
In de Materiële Regeling (GKV) (hoofdstuk II/8) en in de WAP-regeling (NGK) (art. 13) wordt omschreven welk uurtarief de predikant uit de andere gemeente kan declareren d.m.v. een declaratieformulier. In de regeling van 2023 is dat €50,-.

Kerkelijk werker of catecheet
Een kerkelijk werker in uw gemeente die catechese geeft kunt u op verschillende manieren een aanstelling aanbieden. We onderscheiden de volgende drie mogelijkheden:

 • Het verdient de voorkeur om de catecheet een loondienstverband aan te bieden. U geeft de catecheet hiermee de zekerheid van een vast inkomen en hij/zij bouwt pensioen op.
  De afspraken legt u vast in een arbeidsovereenkomst.
  Een voorbeeld van zo’n arbeidsovereenkomst vindt u hier:
  Arbeidsovereenkomst catecheet
 • Uw catecheet kan ingeschreven staan in het register van de Kamer van Koophandel. In dat geval is hij/zij zelfstandig ondernemer en kan de uren van catechese (en eventueel voorbereiding) middels een factuur bij u declareren. Nadeel is dat er geen recht is op loondoorbetaling bij ziekte en de catecheet zelf voor zijn/haar pensioenopbouw moet zorgen.
  Het is hierbij van belang om aan te tonen dat er geen gezagsverhouding bestaat tussen u en de catecheet. Daarvoor zou u een Overeenkomst van Opdracht (OVO) kunnen afsluiten met de catecheet. Ook wanneer de catecheet niet is ingeschreven bij de KvK kunt u hem of haar aanstellen met behulp van een OVO.
  Een voorbeeld van een OVO vindt u hier:
  OVO
  Het risico bij deze verbintenis is dat de Belastingdienst dit kan zien als een verkapt dienstverband. U leest hierover meer in de voorwaarden op de site van de Belastingdienst.
 • De catecheet kan zijn/haar werk op vrijwillige basis doen. U kunt hem/haar dan toch belonen tot bepaalde maximumbedragen. De Belastingdienst heeft hier regels voor opgesteld.
  Kijk voor meer informatie en een link naar de site van de Belastingdienst op onze webpagina Vrijwilligers. Ook in deze verbintenis is er geen recht op loondoorbetaling bij ziekte en pensioenopbouw, wat nadelig is voor de catecheet.

Gerelateerd

Materiële Regelingen / WAP-regelingenArbeidsvoorwaarden Kerkelijk WerkersVrijwilligersBegeleidingscommissie

© copyright Steunpunt Kerkenwerk