Menu top

Kerkelijk Werkers toolkit

De kerkelijk werker (hbo-theoloog) werkt als professional in de kerk. Uit onderzoek door de Christelijke Hogeschool Ede onder alumni en onze ervaring in helpdesk komt naar voren dat er in de relatie tussen kerkelijk werker en vrijwilligers (kerkenraden, oudsten, commissies) en collega-predikanten spanningen worden ervaren.

Om tegemoet te komen in toerusting is media najaar 2018 de website theologietoolkit.nl gelanceerd. De toolkit gaat in op de positie en theologie van de kerkelijk werker en biedt helpende casussen en hulpbronnen voor het vormgeven van zijn of haar werk.

http://theologietoolkit.nl/

© copyright Steunpunt Kerkenwerk