Menu top

Predikanten

Voor de begeleiding van predikanten zijn de volgende onderwerpen belangrijk:

Materiële Regelingen/WAP-regelingenEmeritaatZiekteverzuimVitaliteitAssessmentBeroepingswerkBegeleidingscommissieBeroepsprofiel Evaluatiegesprek en richtlijn takenpakketMentoraatPredikant in opleidingInterim-predikant Supervisie/CoachingMediation Interkerkelijke Commissie GeschiloplossingNascholing en permanente educatie

 

Gerelateerd:

Begeleiding Kerkenwerk (BKW)

 

 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk