Menu top

Begeleidingscommissie

Voor een goede begeleiding in de kerk adviseert SKW dat iedere predikant of kerkelijk werker een een begeleidingscommissie krijgt.
Bekijk de video om te ontdekken wat een begeleidingscommissie doet:

De belangrijkste taken van de commissie zijn:

  • Begeleiden en ondersteunen van de predikant / kerkelijk werker (en partner/gezin) in de periode dat de predikant binnen de kerkelijke gemeente woont en werkt;
  • Begeleiden en adviseren van de predikant / kerkelijk werker bij het ontwikkelen van competenties en talenten;
  • Bevorderen van een positief werk- en leefklimaat.

Handreiking
De handreiking Begeleidingscommissie omschrijft waar een begeleidingscommissie aan moet voldoen. In de bijlage worden de taken, verantwoordelijkheden en aanbevolen instrumenten toegelicht.

Handreiking Begeleidingscommissie

 

De begeleidingscommissie kan de predikant of kerkelijk werker helpen bij het inzichtelijk maken en verbeteren van het takenpakket. SKW ontwikkelde daarvoor een takentool.
Takentool, hulpmiddel bij takenpakket van de predikant of kerkelijk werker

Training
Steunpunt Kerkenwerk ontwikkelde ook een training voor begeleidingscommissies. Interesse? Ga naar onderstaande pagina voor meer informatie.

Training Begeleidingscommissie


Waarom een begeleidingscommissie?
Adviseur Ad van der Lugt vertelt over het belang van een begeleidingscommissie vanuit zijn praktijkervaringen.

Gerelateerd

Training Begeleidingscommissie Evaluatiegesprek en richtlijn takenpakket predikanten Beroepsprofiel Vertrouwenspersoon Supervisie/Coaching
© copyright Steunpunt Kerkenwerk