Menu top

Begeleidingscommissie

Om de predikant goed te begeleiden in de gemeente adviseert SKW over de instelling van een begeleidingscommissie.
Onderstaand filmpje legt uit wat een begeleidingscommissie doet:

De belangrijkste taken van de commissie zijn:

  • Begeleiden en ondersteunen van de predikant (en zijn partner/gezin) in de periode dat hij binnen de kerkelijke gemeente woont en werkt;
  • Begeleiden en adviseren van de predikant bij het ontwikkelen van zijn competenties en talenten;
  • Bevorderen van een positief werk- en leefklimaat.

De Handreiking Begeleidingscommissie omschrijft waar een begeleidingscommissie aan moet voldoen. In de bijlage worden de taken, verantwoordelijkheden en aanbevolen instrumenten toegelicht. De handreiking is onlangs herzien voor een nog betere beschrijving van taken en instrumenten van de begeleidingscommissie.

Handreiking Begeleidingscommissie GKV en NGK

Adviseur Ad van der Lugt deelt zijn ervaringen in onderstaand filmpje:

Gerelateerd

Functioneren predikanten Beroepsprofiel Materiële regelingen Vertrouwenspersoon Artikel “Hoe ontwikkeld is de predikant?” Supervisie/Coaching Mediation
© copyright Steunpunt Kerkenwerk