Menu top

Begeleidingscommissie

In de Materiële Regelingen Predikanten wordt de instelling van een begeleidingscommissie beschreven.
Onderstaand filmpje legt uit wat een begeleidingscommissie doet:

De belangrijkste taken van de commissie zijn:

  • Begeleiden en ondersteunen van de predikant (en zijn gezin) in de periode dat hij binnen de kerkelijke gemeente woont en werkt;
  • Evalueren van de besproken en vastgelegde verwachtingen tussen kerkenraad en predikant;
  • Ruimte geven aan de predikant om zijn gaven en mogelijkheden zo optimaal mogelijk te gebruiken en te ontwikkelen binnen de gemeente.

De Handreiking Begeleidingscommissie omschrijft waar een begeleidingscommissie aan moet voldoen. In de bijlage worden de taken, verantwoordelijkheden en aanbevolen instrumenten toegelicht. De handreiking wordt op dit moment herzien voor een nog betere beschrijving van taken en instrumenten van de begeleidingscommissie. Deze herziene versie verschijnt binnenkort op onze website.

Handreiking Begeleidingscommissie

Adviseur Ad van der Lugt deelt zijn ervaringen in onderstaand filmpje:

Gerelateerd

Functioneren predikanten Beroepsprofiel Materiële regelingen Artikel “Hoe ontwikkeld is de predikant?” Supervisie/Coaching Mediation
© copyright Steunpunt Kerkenwerk