Menu top

Training Begeleidingscommissie

Training Begeleidingscommissie

We begeleiden onze predikant, maar we lopen tegen best wat vragen aan. Hoe ga ik om met al die meningen over zijn takenpakket? Wat is onze rol ten opzichte van de kerkenraad? Hoe zie ik om naar de predikant en zijn gezin?

Steunpunt Kerkenwerk kreeg naar aanleiding van de Handreiking Begeleidingscommissie veel praktijkvragen over de positie en verantwoordelijkheden van de begeleidingscommissie. Met deze input werd daarom in 2019 een training ontwikkeld om leden van de commissie te helpen bij hun taak. Deze training is nu te volgen voor zowel startende als doorgewinterde begeleidingscommissies.

Handreiking Begeleidingscommissie

 

Inhoud van de training

De training bestaat uit één avond op locatie. Twee teamleden van SKW verzorgen de training: Ruurd Kooistra en Mariët Apperloo. De training geeft concrete en praktische handvatten aan alles wat er beschreven staat in de handreiking Begeleidingscommissie. Er zijn vier onderdelen in de training:

  • Context (hoe verhouden we ons tot de andere betrokkenen?)
  • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  • Vaardigheden (hoe doe ik dat dan?)
  • Dynamiek binnen de commissie

Voor wie?

  • Begeleidingscommissie van een predikant, kerkelijk werker of andere betaalde werker in de kerk. Zowel nieuwe commissies als doorgewinterde commissies zijn van harte welkom.
  • De training wordt aangeboden voor alle leden van begeleidingscommissies, of mogelijk startende leden van begeleidingscommissies.
  • De predikant is niet aanwezig bij de training.
Training Begeleidingscommissie

Kosten

De training is onderdeel van het Maatwerk-dienstenpakket van SKW. Dat betekent dat de training een betaalde dienst is. De kosten van de training zijn €275,- excl. BTW en excl. eventuele zaalhuur. De kosten kunnen worden verdeeld over het aantal deelnemende commissies. Per training kunnen er vier begeleidingscommissies meedoen.

Aanmelden

Aanmelden kan eenvoudig via onderstaand formulier.

© copyright Steunpunt Kerkenwerk