Menu top

Beroepingswerk

Heeft uw predikant een beroep naar een andere gemeente aangenomen? Gaat uw predikant binnenkort met emeritaat? Of bent u als gemeente al langere tijd vacant?

Steunpunt Kerkenwerk ondersteunen bij de voorbereiding, organisatie en invulling van het beroepingswerk. Bij de beroepingsprocedure zijn verschillende partijen betrokken. Op deze pagina vindt u verschillende documenten die hierbij van nut kunnen zijn. Op onderstaande afbeelding vindt u de belangrijkste informatie in één overzicht. Gebruik deze bijvoorbeeld als leidraad in het gesprek in uw kerkenraad of beroepingscommissie.
BeroepingswerkInfographic

SKW onderhoudt contact met alle GKv en NGK predikanten over hun beschikbaarheid en of ze openstaan voor een beroep. Ook kent SKW de wensen van predikanten en beschikt zij over profielen en CV’s. Op deze manier kunnen wij beter adviseren welke predikant bij een bepaalde gemeente past. Graag ontvangen wij daarom ook van u het profiel van uw gemeente en het profiel van de te beroepen predikant.

Steunpunt Kerkenwerk werkt nauw samen met de Predikantenvereniging|CGMV en gezamenlijk brachten zij in 2011 de kerken op de hoogte van de zaken rondom het beroepingswerk met onderstaande brief:

Brief van predikantenvereniging en SKW

Gerelateerd

Hoe maak ik mijn missieprofiel? Verkenners Beroepsprofiel Predikant in opleiding Samenwerking Kerken
© copyright Steunpunt Kerkenwerk