Menu top

Handreiking beroepingswerk GKv

Met onderstaande handreiking wil Steunpunt Kerkenwerk u ondersteunen bij de voorbereiding, organisatie en invulling van het beroepingswerk. Bij de beroepingsprocedure zijn verschillende partijen betrokken. De handreiking beschrijft het proces, de rollen en taakverdeling.

Handreiking beroepingswerk GKv

De bijlagen bij deze handreiking zijn hieronder apart te downloaden:

Bijlage 1 Model voor plaatselijke regeling voor de roeping van een predikant
Bijlage 2 Enquête voorbereiding beroepingswerk
Bijlage 3 Profielschets van de gemeente
Bijlage 4 Profiel te beroepen predikant
Bijlage 5 Richtlijnen werkwijze beroepingscommissie
Bijlage 6 Leidraad voor gesprek met predikant
Bijlage 7 Leidraad voor het horen van de predikant
Bijlage 8 Leidraad voor gesprek met gemeenteleden

Overige documenten

Voorbeeld beroepsbrief en bijlage
Voorbeeld akte van ontslag predikant bij vertrek naar andere gemeente
Overzicht aantal uren per week
Invuldocument aantal uren per jaar

 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk