Menu top

Help, een vacature?!

 

Uw kerk zoekt een professional. Wat past het beste bij uw situatie; een predikant of een kerkelijk werker? En hoe vult u deze vacature goed in? Ontdek het met onze handige checklist!

Bij de aanstelling van een nieuwe professional komt het steeds vaker voor dat gemeenten twijfelen over het beroepen van een predikant of inzet van een kerkelijk werker. Hoe kom je tot een keuze? En zorg je ervoor dat je de juiste persoon kiest voor de taken in jouw gemeente? Met een stappenplan (checklist) en takentool helpen we de commissies en gemeenten om een weloverwogen besluit te maken.

In de takentool ontvangen beroepingscommissies 36 voorbeeldtaken in gemeenten en voorbeelden van samenstellingen van kerkelijke teams. Een kerkelijk team is een combinatie van bijvoorbeeld een jeugdwerker (kerkelijk werker) en parttime predikant.

Hoe zorg je er voor dat de juiste kandidaten gaan reageren?  Ook het schrijven van een duidelijke advertentie of vacaturetekst is een essentiële stap voor het vinden van de juiste professional voor uw gemeente. Met een instructie voor het schrijven en een lijst van publicatie opties helpen we commissies en gemeenten op weg bij de werving.

Mocht u hulp wensen bij het werven van een kerkelijk werker dan kan David Karelse u van dienst zijn. U vindt meer informatie over Karelse recruitment op zijn website: karelse recruitment.

Downloads:

Takentool
Checklist Help, een vacature?!
Hoe schrijf je een goede vacaturetekst of advertentie?

Voorbeelden

Op zoek naar voorbeelden? Kijk op onze webpagina vacatures NGK.

 

In zes stappen duidelijkheid over uw vacature

Stap 1 door kerkenraad
Stel een commissie aan.

Stap 2 door commissie
Inventariseer de wensen en eisen van de gemeente en stel een missieprofiel van de gemeente op.

Stap 3 door kerkenraad
Inventariseer de financiële mogelijkheden.

Stap 4 door kerkenraad
Weeg af: welke professional zoeken wij?

Stap 5 door kerkenraad
Maak een keuze:

 • Welk opleidingsniveau wilt u: HBO of WO geschoold?
 • Wat zijn de taken van de professional? Richt hij/zij zich vooral op preken en de gemeente
  leiden, of ligt de focus op afgebakende taken zoals jeugdwerk/pastoraat?
 • Leidt de professional kerkdiensten en/of sacramenten?
 • Is de inzet van de professional tijdelijk of permanent?

Stap 6 door commissie
Schrijf een vacaturetekst.

 

vacature_web 3

Belangrijke aandachtspunten

Let bij de keuze voor een predikant of kerkelijk werker op een aantal belangrijke punten:

 • Verwachtingen
  Heeft u de wensen van de gemeente en haar profiel realistisch weergegeven?
 • Taken
  Zijn de taken helder omschreven? Wat kan de gemeente zelf?
 • Competenties
  Waar ligt het zwaartepunt van de functie? Preken, pastoraat of missionair?
 • Werkklimaat
  Wie bewaakt de werkuren of -dagen?
 • Budget
  Wat kan de gemeente op lange termijn bieden?
 • Verantwoordelijkheden
  Wie begeleidt de professional en is straks verantwoordelijk?

 

vacature_web 1

Meer informatie?

Meer weten of beroepingswerk, sollicitatieprocedures of financiële mogelijkheden voor een aanstelling in uw kerk? Neem contact op met de verkenners (beroepingswerk) en/of adviseurs kerkelijk personeelsbeleid van Steunpunt Kerkenwerk.

© copyright Steunpunt Kerkenwerk