Menu top

Hoe maak ik mijn profiel?

Hoe leren (vacante) gemeentes u beter kennen? Hoe reageert u op gemeentes met een vacature? Als predikant kunt u het gesprek aangaan met de verkenners van SKW. Voor kerkelijk werkers verwijzen wij door naar LUCEO.

Sinds begin 2018 werken wij met het missieprofiel, waarbij we predikanten aanmoedigen een introductie of bondig profiel te schrijven. SKW bewaart deze profielen in een database en stuurt dit met toestemming van de predikanten naar gemeenten die nieuwsgierig zijn naar het profiel.

Missieprofiel

Met respect en eerbied voor de plaats van roeping naar een nieuwe gemeente vraagt Steunpunt Kerkenwerk de predikant een profiel aan te leveren. Uitgangspunt is het verwoorden van de ontvangen missie als predikant en het in kaart brengen van eigen kernkwaliteiten. Dit helpt om zicht te krijgen op welke vacante gemeente passend is.

Een instructie voor het maken van een profiel is hier te downloaden:

Format missieprofiel

 

De predikant kan zijn / haar profiel sturen naar info@steunpuntkerkenwerk.nl.

Context van beroepen

Het document “Context van beroepen” is een leidraad voor reflectie.  Om met een gezonde basis te starten in een nieuwe gemeente is het goed te reflecteren op de lessen uit afgelopen jaren en wensen te formuleren voor een nieuwe gemeente. De reflectie helpt om het beroep aan te gaan met heldere verwachtingen met betrekking tot het functioneren voor beide partijen.

Uiteraard gaat deze reflectie samen met gebed en bezinning.

Context van Beroepen – reflectie voor predikant

 

Oriënteren op vacatures

Voor een oriëntatie op vacatures zijn er meerdere vacature websites met extra aandacht voor de kerk. De meeste websites hebben de mogelijkheid per mail een melding te ontvangen van nieuwe vacatures.

Vacature websites en tips voor kerkelijke professionals

Gerelateerd

Beroepingswerk Verkenners
© copyright Steunpunt Kerkenwerk