Menu top

Verkenner

Steunpunt KerkenWerk ondersteunt beroepingscommissies bij hun taak. Daarnaast ondersteunt SKW ook predikanten van GKv en NGK bij hun loopbaan. Zo houdt SKW bijvoorbeeld bij welke predikant in welke gemeente staat en of een predikant beroepbaar is. Dit noemen we mobiliteit.

Wie?
Vier teamleden van SKW hebben contact met beroepingscommissies en predikanten over mobiliteit. Deze personen noemen we verkenners. Samen met de beroepingscommissie of predikant verkent deze persoon de mogelijkheden en wensen bij het beroepingswerk.

Er zijn in het team van SKW vier verkenners: Pieter van Helden, Ruurd Kooistra, Greetje de Graaf en Mariët Apperloo. Alle vier zullen zij een deel van de contacten met kerken en predikanten onderhouden rondom mobiliteit. Wij streven ernaar om voor iedere predikant een vaste verkenner te hebben.


Pieter van Helden


Ruurd Kooistra


Greetje de Graaf


Mariët Apperloo

Werkwijze
Alle predikanten worden eens per drie jaar benaderd door hun vaste verkenner van SKW. Zij hebben dus telkens contact met dezelfde persoon. Vragen die dan aan de orde kunnen komen, zijn: wat kenmerkt u als predikant? Wat vindt u belangrijk in een gemeente? En staat u ervoor open om mogelijk beroepen te worden? Deze gesprekken zijn vertrouwelijk en SKW gaat hiermee zorgvuldig om. Informatie over mobiliteit wordt alleen gedeeld met anderen wanneer de predikant dit wil. Een predikant kan ook zelf contact opnemen met SKW wanneer hij/zij wil doorpraten over zijn/haar loopbaan.

Ondersteuning voor kerken

Ook kerken kunnen bij SKW aankloppen, bijvoorbeeld wanneer zij ondersteuning willen bij hun kerkelijk personeelsbeleid of beroepingswerk. Beroepingscommissies die op zoek zijn naar een predikant worden door SKW geadviseerd op basis van hun gemeente- en predikantsprofiel en de mobiliteitsinformatie van predikanten.

De verkenners van SKW geven aan of de predikanten die genoemd zijn door gemeenteleden open staan voor een beroep (ja/nee);

De verkenners van SKW voegen aan deze reactie namen toe van predikanten die beschikbaar zijn en passen bij het profiel van de gemeente. 

Op deze manier versnelt en verbreedt SKW het beroepingsproces van de gemeente en ondersteunt SKW bij de loopbaanontwikkeling van predikanten.

Meer informatie over het beroepingswerk is te vinden op de pagina “Wij gaan beroepen“.

© copyright Steunpunt Kerkenwerk