Menu top

Verkenner

Steunpunt KerkenWerk ondersteunt beroepingscommissies bij hun taak. Daarnaast ondersteunt SKW ook predikanten van GKv en NGK bij hun loopbaan. Zo houdt SKW bijvoorbeeld bij welke predikant in welke gemeente staat en of een predikant beroepbaar is. Dit noemen we mobiliteit.

Wie?
Vier teamleden van SKW hebben contact met beroepingscommissies en predikanten over mobiliteit. Deze personen noemen we verkenners. Samen met de beroepingscommissie of predikant verkent deze persoon de mogelijkheden en wensen bij het beroepingswerk.

Voor de NGK is de verkenner Pieter van Helden. Pieter is sinds 2017 betrokken bij SKW om taken van verschillende NGK-commissies te integreren binnen SKW. Voor de GKv zijn er drie verkenners: Ruurd Kooistra, Corinne Starreveld en Mariët Apperloo. Alle drie zullen zij een deel van de contacten met kerken en predikanten onderhouden rondom mobiliteit.

 

ruurd-1

Ruurd Kooistra

Mariet

Mariët Apperloo

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Corinne Starreveld

pieter

Pieter van Helden

 

Werkwijze
Alle predikanten worden eens per drie jaar benaderd door hun vaste verkenner van SKW. Zij hebben dus telkens contact met dezelfde persoon. Vragen die dan aan de orde kunnen komen, zijn: wat kenmerkt u als predikant? Wat vindt u belangrijk in een gemeente? En staat u ervoor open om mogelijk beroepen te worden? Deze gesprekken zijn vertrouwelijk en SKW gaat hiermee zorgvuldig om. Informatie over uw mobiliteit wordt alleen gedeeld wanneer de predikant dit wil. Een predikant kan ook zelf contact opnemen met SKW wanneer hij/zij wil doorpraten over zijn/haar loopbaan.

Ondersteuning voor kerken

Ook kerken kunnen bij SKW aankloppen, bijvoorbeeld wanneer zij ondersteuning willen bij hun kerkelijk personeelsbeleid of beroepingswerk. Beroepingscommissies die op zoek zijn naar een predikant worden door SKW geadviseerd op basis van hun gemeente- en predikantsprofiel en de mobiliteitsinformatie van predikanten. Op deze manier ondersteunt SKW bij de loopbaanontwikkeling van predikanten en bij het beroepingswerk van gemeenten.

Meer informatie over het beroepingswerk is te vinden op de pagina “Wij gaan beroepen“.

© copyright Steunpunt Kerkenwerk