Menu top

Beroepsprofiel gemeentepredikant

PredikantenverenigingCGMV heeft het Beroepsprofiel gemeentepredikant ontwikkeld. Dit heeft als basis gediend voor de ontwikkeling van de handreiking evaluatiegesprekken van Steunpunt Kerkenwerk. Het kan tevens als leidraad  dienen bij het beroepingswerk en het opzetten van een begeleidingscommissie van de predikant. In onze handreikingen wordt daarom naar het beroepsprofiel verwezen.

Beroepsprofiel gemeentepredikant

Het Beroepsprofiel dient samen gelezen en gebruikt te worden met de Beroepscode.

Beroepscode

Beroepsprofiel NGK

Beleidsmatig behouden de verschillende commissies binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken hun eigen verantwoordelijkheid. In de loop van 2017 zal SKW met de verschillende commissies om tafel gaan om kennis op te doen van alle dossiers en om verdere samenwerking op elkaar af te stemmen.

Het beroepsprofiel NGK is beschreven in de

Handreiking beroepingswerk NGK

 

Gerelateerd

Beroepingswerk Beleidingscommissie Functioneren predikant
© copyright Steunpunt Kerkenwerk