Menu top

Beroepsprofiel gemeentepredikant

Predikantenvereniging | CGMV heeft het Beroepsprofiel gemeentepredikant ontwikkeld. Dit heeft als basis gediend voor de ontwikkeling van de handreiking evaluatiegesprekken van Steunpunt Kerkenwerk. Het kan tevens als leidraad  dienen bij het beroepingswerk en het opzetten van een begeleidingscommissie van de predikant. In onze handreikingen wordt daarom naar het beroepsprofiel verwezen.

Beroepsprofiel gemeentepredikant GKV

Het Beroepsprofiel dient samen gelezen en gebruikt te worden met de Beroepscode.
Beroepscode

Het Beroepsprofiel voor NGK predikanten staat beschreven in de Handreiking beroepingswerk NGK.
Handreiking beroepingswerk NGK

 

Gerelateerd

Beroepingswerk Beleidingscommissie Evaluatiegesprek predikant
© copyright Steunpunt Kerkenwerk