Menu top

Emeritaat

Emeritering GKv

Alle Gereformeerde Kerken vrijgemaakt zijn aangesloten bij Vereniging VSE. De zorgplicht van de kerk voor de predikant (en zijn gezin) geldt ook in geval van emeritering en/of overlijden van de predikant. De kerken volgen hierbij het geldende uitkeringsreglement van de VSE.

In de Materiële Regelingen leest u meer over het toepassen van het uitkeringsreglement.

Op de Algemene Vergadering van Steunpunt Kerkenwerk (SKW) op13 november 2013, stemden kerken in met een inhoudelijke wijziging van de emeritaatsregeling. Per 1 januari 2015 ging de regeling over naar VSE-B20-solidair. Samengevat houdt deze regeling in:

  • Een reservering van 1,75 % per jaar volgens het ambtsjaren beginsel en naar evenredigheid van het deeltijd percentage.
  • Uitkering vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd (oplopend naar 67 jaar in 2023[1]) met een maximum van 70% van de grondslag.
  • Het op te bouwen emeritaatsbedrag voor elke predikant afgeleid van het niveau van SKW schaal B20.
  • Toepassen van een franchise op basis van 10/7 maal de zelfstandige AOW. De franchise bedraagt in 2014 op basis van zelfstandige AOW 13.449 euro.

[1] Alhoewel de overheid een wetsvoorstel voor snellere opbouw naar de AOW-leeftijd van 67 jaar bij de Tweede Kamer heeft ingediend, gaat VSE nog uit van de wetgeving die per 1 januari 2015 geldt.

De website van Vereniging VSE is www.gkv-vse.nl.

Emeritering NGK

Beleidsmatig behouden de verschillende commissies binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken hun eigen verantwoordelijkheid. In de loop van 2017 zal SKW met de verschillende commissies om tafel gaan om kennis op te doen van alle dossiers en om verdere samenwerking op elkaar af te stemmen.

De predikanten van de Nederlands Gereformeerde Kerken zijn aangesloten bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).  Dit geldt ook ook voor de oude rechten uit hoofde van de SEV.

Voordat een NGK-predikant met emeritaat gaat kan hij aanspraak maken op de TOP-regeling. Deze regeling is een uit het budget van de NGA gefinancierde faciliteit voor taakverlichting van oudere predikanten. De taakverlichting houdt in, dat in deeltijd wordt gewerkt (eventueel een lager percentage deeltijd). De TOP-regeling geeft een gedeeltelijke financiële compensatie. De regeling is bedoeld voor de laatste drie jaar voor de ingang van de AOW. De NGA behandelt de aanvragen en keert uit aan de kerk.

Meer informatie over het pensioen van de NGK-predikant en de TOP-regeling leest u op de pagina:

Predikant

Gerelateerd

Materiële Regelingen Beroepingswerk
© copyright Steunpunt Kerkenwerk