Menu top

Emeritaat

Emeritaat GKv

Alle Gereformeerde Kerken vrijgemaakt zijn aangesloten bij Vereniging VSE. De zorgplicht van de kerk voor de predikant (en zijn gezin) geldt ook in geval van emeritering en/of overlijden van de predikant. De kerken volgen hierbij het geldende uitkeringsreglement van de VSE.

In de Materiële Regelingen leest u meer over het toepassen van het uitkeringsreglement.

Op de Algemene Vergadering van Steunpunt Kerkenwerk op13 november 2013, stemden kerken in met een inhoudelijke wijziging van de emeritaatsregeling. Per 1 januari 2015 ging de regeling over naar VSE-B20-solidair. Samengevat houdt deze regeling in:

  • Een reservering van 1,75 % per jaar volgens het ambtsjaren beginsel en naar evenredigheid van het deeltijd percentage.
  • Uitkering vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd (oplopend naar 67 jaar in 2023[1]) met een maximum van 70% van de grondslag.
  • Het op te bouwen emeritaatsbedrag voor elke predikant afgeleid van het niveau van SKW schaal B20.
  • Toepassen van een franchise op basis van 10/7 maal de zelfstandige AOW. De franchise bedraagt in 2014 op basis van zelfstandige AOW 13.449 euro.

[1] Alhoewel de overheid een wetsvoorstel voor snellere opbouw naar de AOW-leeftijd van 67 jaar bij de Tweede Kamer heeft ingediend, gaat VSE nog uit van de wetgeving die per 1 januari 2015 geldt.

De website van Vereniging VSE is www.gkv-vse.nl.

Emeritaat NGK

Alle NGK-kerken hebben zich aangesloten bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW). De predikanten vallen onder dat pensioenfonds, ook voor hun oude rechten uit hoofde van de SEV. De rolverdeling is als volgt:

  • De predikant raadpleegt zijn pensioensituatie via MijnPFZW.
  • De penningmeester doet opgave van mutaties en jaarlijks van het nieuwe traktement via MijnOrganisatie
    Als de penningmeester een mutatie heeft door te geven regelt het SKW bij PfZW dat de penningmeester toegang krijgt tot MijnOrganisatie.
  • Het SKW heeft toegang tot de gegevens in MijnOrganisatie en controleert deze. Het SKW heeft kennis van de pensioenregeling en is beschikbaar voor toelichting of advisering.
  • PfZW heeft een helpdesk voor de predikant en penningmeester.

Voordat een NGK-predikant met emeritaat gaat kan hij aanspraak maken op de TOP-regeling (klik voor meer informatie).

© copyright Steunpunt Kerkenwerk