Menu top

Emeritaat

Emeritaat GKv

Alle Gereformeerde Kerken vrijgemaakt zijn aangesloten bij Vereniging VSE. Dit is vastgelegd in de Generale Regeling Predikantszaken (artikel H4) die verbonden is aan de kerkorde.

De zorgplicht van de kerk voor de predikant (en zijn gezin) geldt ook in geval van emeritering en/of overlijden van de predikant. De kerken volgen hierbij het geldende uitkeringsreglement van de VSE.

In de Materiële Regelingen leest u meer over het toepassen van het uitkeringsreglement.

Samengevat houdt de emeritaatsregeling in:

  • Een reservering van 1,75 % per jaar volgens het ambtsjaren beginsel en naar evenredigheid van het deeltijd percentage.
  • Uitkering vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd met een maximum van 70% van de grondslag.
  • Het op te bouwen emeritaatsbedrag voor elke predikant afgeleid van het niveau van SKW schaal B20.
  • Toepassen van een franchise op basis van 10/7 maal de zelfstandige AOW.

Alle informatie, inclusief het uitkeringsreglement, is te vinden op de website van Vereniging VSE: www.verenigingvse.nl.

Emeritaat NGK

Alle NGK-kerken hebben zich aangesloten bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW). De predikanten vallen onder dat pensioenfonds. Steunpunt Kerkenwerk helpt kerken bij de juiste registratie en informeert predikanten over hun verzekerde arbeidsongeschiktheidspensioen.

Penningmeesters voeren jaarlijks de gegevens van de predikant in in de portal ‘Mijn Organisatie’ van PfZW. Dit doen ze aan de hand van het rekenmodel van de WAP-regeling. Jaarlijks nodigt SKW de penningmeesters uit om deze gegevens in te vullen.

Download hier de instructie voor het invoeren van gegevens in ‘Mijn Organisatie’.

Handreiking invoer Mijn Organisatie PfZW

 

Bekijk onderstaand processchema voor een beschrijving van de stappen en verantwoordelijkheden in de pensioencontrole. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© copyright Steunpunt Kerkenwerk