Menu top

Evaluatiegesprek predikanten

Een predikant is de door God gegeven herder, leraar en geestelijk leider van de gemeente. Dit is een mooie, maar ook verantwoordelijke taak. Belangrijk is om vanaf de aanstelling de wederzijdse verwachtingen over taakverdeling en benodigde competenties goed te bespreken en regelmatig te evalueren. Dit maakt het functioneren van de predikant transparant. Om dit goed te laten verlopen is het houden van een jaarlijks evaluatiegesprek aan te raden.

Evaluatiegesprek Infographic

Met onderstaande handreiking geeft Steunpunt Kerkenwerk u een richtlijn voor het houden van het evaluatiegesprek. De handreiking beschrijft welke onderwerpen belangrijk zijn en welke stappen u kan volgen. Bovenstaande afbeelding kan een leidraad zijn om het onderwerp ter sprake te brengen.

Aanvullend aan de handreiking kunt u gebruik maken van het invulmodel voor het aantal uren. Dit helpt u om samen met uw predikant inzicht te krijgen in zijn/haar tijdsbesteding in de week / in het jaar.

 

Wanneer een predikant vertrekt naar een andere gemeente, kan het nuttig zijn om de ervaringen van de predikant te bespreken. Onderstaand formulier helpt hierbij.

Formulier evaluatie bij vertrek predikant

 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk