Menu top

Evaluatiegesprek predikanten

Een predikant is de door God gegeven herder, leraar en geestelijk leider van de gemeente. Dit is een mooie, maar ook verantwoordelijke taak. Belangrijk is om vanaf de aanstelling de wederzijdse verwachtingen over taakverdeling en benodigde competenties goed te bespreken en regelmatig te evalueren. Dit maakt het functioneren van de predikant transparant. Om dit goed te laten verlopen is het houden van een jaarlijks evaluatiegesprek aan te raden.

Evaluatiegesprek Infographic

Met onderstaande handreikingen geeft Steunpunt Kerkenwerk u een richtlijn en ondersteuning/begeleiding bij het houden van het evaluatiegesprek. De handreikingen beschrijven welke onderwerpen belangrijk zijn en welke stappen u kan volgen. Bovenstaande afbeelding kan een leidraad zijn om het onderwerp ter sprake te brengen. Er is ook een richtlijn voor aantal uren werk per week 

De documenten voor de NGK zijn in maart 2018 als concept vastgesteld door het moderamen van de Landelijke Vergadering. Definitieve goedkeuring moet nog gegeven worden door de Landelijke Vergadering.

Wanneer een predikant vertrekt naar een andere gemeente, kan het nuttig zijn om de ervaringen van de predikant te bespreken. Onderstaand formulier helpt hierbij.

Formulier evaluatie bij vertrek predikant
© copyright Steunpunt Kerkenwerk