Menu top

Help, een vacature?!

Uw kerk zoekt een professional. Wat past het beste bij uw situatie; een predikant of een kerkelijk werker? En hoe vult u deze vacature goed in? Ontdek het met onze handige checklist!

Bij de aanstelling van een nieuwe professional komt het steeds vaker voor dat gemeenten twijfelen over het beroepen van een predikant of inzet van een kerkelijk werker. Hoe kom je tot een keuze? En zorg je ervoor dat je de juiste persoon kiest voor de taak in jouw gemeente? Met een stappenplan en aandachtspunten helpen we de commissies en gemeenten om een weloverwogen besluit te maken.

De informatie op deze pagina is ook te downloaden als flyer.

Download – Help, een vacature?!

In zes stappen duidelijkheid over uw vacature

Stap 1 door kerkenraad
Stel een commissie aan.

Stap 2 door commissie
Inventariseer de wensen en eisen van de gemeente en stel een missieprofiel van de gemeente op.

Stap 3 door kerkenraad
Inventariseer de financiële mogelijkheden.

Stap 4 door kerkenraad
Weeg af: welke professional zoeken wij?

Stap 5 door kerkenraad
Maak een keuze:

 • Welk opleidingsniveau wilt u: HBO of WO geschoold?
 • Wat zijn de taken van de professional? Richt hij/zij zich vooral op preken en de gemeente
  leiden, of ligt de focus op afgebakende taken zoals jeugdwerk/pastoraat?
 • Leidt de professional kerkdiensten en/of sacramenten?
 • Is de inzet van de professional tijdelijk of permanent?

Stap 6 door commissie
Schrijf een vacaturetekst.

 

Help, een vacature?!

Belangrijke aandachtspunten

Let bij de keuze voor een predikant of kerkelijk werker op een aantal belangrijke punten:

 • Verwachtingen
  Heeft u de wensen van de gemeente en haar profiel realistisch weergegeven?
 • Competenties
  Waar ligt het zwaartepunt van de functie? Preken, pastoraat of missionair?
 • Werkklimaat
  Wie bewaakt de werkuren of -dagen?
 • Budget
  Wat kan de gemeente op lange termijn bieden?
 • Verantwoordelijkheden
  Wie begeleidt de professional en is straks verantwoordelijk?

 

Help, een vacature?!

Meer informatie?

Meer weten of beroepingswerk, sollicitatieprocedures of financiële mogelijkheden voor een aanstelling in uw kerk? Neem contact op met de verkenners (beroepingswerk) en/of adviseurs kerkelijk personeelsbeleid van Steunpunt Kerkenwerk.

© copyright Steunpunt Kerkenwerk