Menu top

Interim-predikant

Een nieuw fenomeen doet  zijn intrede binnen de GKv en NGK kerken, de interim-predikant. Aanleiding was de opdracht van de Generale Synode in 2014 aan het deputaatschap Bemiddeling en Begeleiding om een netwerk van interim-predikanten op te zetten. Samen met Steunpunt Kerkenwerk (SKW) werd gezocht naar mogelijkheden om hier vorm aan te geven. De Commissie loopbaanbeleid van de NGK werd erbij betrokken omdat dit thema al een gezamenlijk onderwerp van gesprek was.

Maar wanneer kan een interim-predikant ingeschakeld worden, wat voor rol kan hij vervullen in welke situatie, over welke kennis en kunde beschikt hij, op welke basis komt hij bij ons werken, hoe zit het met de financiën en waar en hoe kan hij benaderd worden?

De behoefte aan een interim-predikant kan ontstaan in een situatie waarin de kerkelijke gemeente in een transitiefase verkeert: er is iets voorbij en er moet iets nieuws komen, maar wat dat is of hoe dat kan worden bereikt, is nog niet duidelijk. Vaak is het gekoppeld aan het vertrek van een predikant waardoor een nieuwe en onzekere situatie ontstaat.

Chaos, rouw en onzekerheid zijn kenmerken van een gemeente waar gekozen kan worden voor tijdelijke begeleiding in plaats van een nieuwe vaste invulling. Ook kan er voor een interim gekozen worden als er juist wel sprake is van een heldere visie op een andere toekomst, maar ingezien wordt dat het specifieke competenties vereist om dat proces te begeleiden.

Het voordeel van een buitenstaander is dat hij geen partij is. Want een interim-predikant is een procesbegeleider. Hij legt zijn visie of ideeën niet op maar zoekt  in nauwe onderlinge samenwerking naar een mogelijke oplossing. Uiteraard in verbondenheid met Christus en Zijn Woord.

Het werk van een interim-predikant vraagt om specifieke inzichten en vaardigheden. Om die te versterken had de PKN al een specifieke scholing ontwikkeld. In samenwerking met de PKN is voor GKV- en NGK-predikanten een één-jarig opleiding opgesteld. De organisatie en procesbegeleiding ligt in handen van Steunpunt Kerkenwerk. Voorjaar 2017 is de eerste opleiding afgerond. 8 GKV-, 2 NGK- en 5 PKN-predikanten zijn startbekwaam bevonden om als interim-predikant aan de slag te gaan. Van de GKV zijn dat Henk Bondt, Klaas van den Geest, Gerbram Heek, Henk Messelink, Jan Bert de Rijke, Roelof Tigelaar, Elso Venema en Aad van Zuijlekom. Van de NGK zijn dat Geert van Dijk en Richard Vervoorn.

Hieronder vindt u de profielen van de predikanten ofwel procesbegeleiders die inzetbaar zijn als overbrugger (consulent-plus), rouwbegeleider, beleidsbegeleider en/of als crisisbegeleider.

Ds. H.D. Bondt, Leek
Ds. G. van Dijk, Sliedrecht
Ds. K. van den Geest, Alphen aan den Rijn
Ds. G.A. Heek, Buitenpost
Ds. H.J. Messelink, Hattem
Ds. J.B. de Rijke, Krimpen aan den IJssel
Ds. R. Tigelaar, Hardenberg
Ds. E. Venema, Tilburg
Ds. R.C. Vervoorn, Heerde
Ds. W.M. van Wijk, Deventer

De aanstelling van een interim-predikant gebeurt op basis van een detacheringsovereenkomst. Een model hiervoor treft u hieronder aan:

Model detacheringsovereenkomst interim-predikant

Opleiding tot Interim-Predikant 2017-2018

In oktober 2017 is een tweede opleiding tot interim-predikant gestart waaraan 13 predikanten deelnemen.
Het profiel van een interim-predikant en informatie over de opleiding wordt beschreven in onderstaand document.

Opleiding interim-predikant 2017-2018

De verwachting is dat toenemende complexiteit, diversiteit en verandering in kerken zal vragen om meer specialistische begeleiding. Die kunnen en zullen we u graag bieden.

Wilt u meer weten over de opleiding en de inzet van een interim-predikant in uw gemeente of heeft u andere vragen over dit onderwerp, neem dan contact met ons op.

 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk