Menu top

Ds. W.M. van Wijk, Deventer

ContactgegevensWim van Wijk

W.M. (Wim) van Wijk
Stevinhof 14
7424 AH Deventer
Telefoonnummer: 0570 54 66 26 / 06 19 350 150
E-mail: wmvanwijk@kpnplanet.nl

Predikant te:

3GK Deventer

Voorkeursrol als interim-predikant

Als interim-predikant wil ik me richten op het begeleiden van veranderprocessen of conflictsituaties. Bij veranderprocessen is de gemeente zelf subject van inhoud en proces. Mijn rol is om kerkenraad en gemeente te stimuleren en uit te dagen in het proces dat men gekozen heeft. In crisissituaties zie ik het als mijn doel om betrokken partijen samen te laten zoeken naar een oplossing die voor ieder zoveel tevredenheid biedt, dat men weer samen verder kan.

Persoonlijke eigenschappen

• rustig en harmonieus
• gewetensvol
• respectvol
• samenwerkend
• loyaal
• beschouwend
• stabiel
• relativerend

Persoonlijke competenties

• up-to-date theologische kennis en vaardigheden op gebied van prediking, onderwijs en pastoraat
• ervaring in kerkelijke rechtspraak
• hermeneutische competentie: helpen om tot verstaan te komen van jezelf, de wereld en God.
• inleven in wat er in een ander leeft
• stijl van leiding geven: mede afhankelijk van wat de situatie vraagt, voorkeurstijl is coöperatief
• in staat om feedback te geven en te ontvangen

 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk