Menu top

Ds. W. Smouter, Apeldoorn

ContactgegevensWillem Smouter

W. (Willem) Smouter
Schiestraat 30
7333 MX Apeldoorn
Telefoonnummer: 055-7501199
E-mail: w.smouter@gmail.com

Predikant te:

NGK Apeldoorn (Tabernakelkerk)

In te zetten:

  • bij het vertrek van predikant die er heel lang gestaan heeft
  • bij conflicten in de gemeente waar u vanaf zou willen
  • bij een herbezinning op structuur en werkwijze van de kerkenraad
  • bij het bespreekbaar maken van wat nodig eens op tafel moet komen

Werkwijze
Ik ben van nature geneigd tot verbindend leiderschap: veel luisteren en dan gezamenlijk een koers uitzetten die breed gedragen wordt. Daarbij heb ik moeten leren dat snelle oplossingen meestal niet lang mee gaan. Kernwoord voor mij is vertrouwen. Ik hoop dit vertrouwen in het begin van een proces te verwerven om daarna veel vertrouwen te kunnen schenken.

Ervaringen en kwaliteiten

  • als gemeentepredikant op vijf plaatsen
  • als interim-predikant na conflict en voor een nieuw beroep
  • als bestuurder bij EA (voorzitter), NGK (preses LV) en EO (voorzitter RvT)

Op meerdere plaatsen heb ik kunnen bijdragen aan het bouwen van bruggen tussen oprechte gelovigen die elkaar toch niet konden vinden. Ik kan goed luisteren, snel schakelen en bestuurlijk denken. Het geloof is voor mij een bron van hoop en troost, eerder dan een antwoord op alle vragen.

Motivatie
Het werk als predikant heeft mijn hart. In de loop van de tijd heb ik ook veel bestuurlijk werk gedaan. Daardoor hoorde ik uit de kerken niet alleen de mooie dingen maar ook wat er fout gaat. Dat triggerde mij om beschikbaar te zijn als interim-predikant: een predikant die helpt bij een proces van verandering, bij conflicten of bij bezinning op de toekomst.   

© copyright Steunpunt Kerkenwerk