Menu top

E.J. de Jong-Wilts, Apeldoorn

ContactgegevensJannet de Jong

E.J. (Jannet) de Jong-Wilts
Nocturnestraat 12
7323 LC Apeldoorn
Telefoonnummer: 06-34410875
E-mail: ej.wilts@hotmail.com

LinkedIn-profiel: https://www.linkedin.com/in/jannetdejong/


Gemeentebegeleider met preekbevoegdheid

Als interimmer begeleid ik kerken in een ingrijpend, al dan niet zelf gekozen veranderingsproces. Het kan gaan om revitalisering, beleidswijziging, kerksluiting, structuurwijziging of begeleiding bij conflict of crisis.

Ik ben goed in het maken van een analyse en ben resultaatgericht. Ik werk graag samen met betrokken gemeenteleden, ik zie waar de ruimte zit voor nieuwe initiatieven. Daarbij heb ik liefde en aandacht voor zowel weerstand als ideaal. Ik benader de gemeente als een groep gelovigen die hun roeping vorm en inhoud willen geven. Ik ben enthousiast en hoopvol aanwezig, dat draagt mijn werk en geloof.
Ik werk graag samen met groepen (kerkenraad, werkgroep) die vanuit geloof willen zoeken naar nieuwe wegen om als gemeente en binnen de gemeente vorm en inhoud te geven aan hun roeping. De gemeente vindt en hervindt haar vorm en inhoud in haar samenkomsten, allereerst op zondag. Daarom vind ik het belangrijk om ook daar mee te werken in jullie proces van gemeenteopbouw.
Ik ben uit principe geen solist maar samenwerker. Ik hou rekening met geschreven en ongeschreven regels, maar voel me niet graag beperkt. Een gemeente die op zoek is naar een sterke leider of die bij voorbaat binnen de bestaande kaders wil blijven, zal zich niet in mijn persoon en werkwijze herkennen en adviseer ik om een van mijn collega’s te vragen.

Werkwijze

Als ik iets voor jullie gemeente kan betekenen, dan maken we kennis en voeren een eerste gesprek. Op basis van dat gesprek formuleer ik een voorstel op basis waarvan we kijken naar de invulling, verantwoording en vergoeding van werkzaamheden.
Ik ben opgeleid als theoloog, teamcoach en interim-predikant. Daarbij ben ik preekbevoegd in de gehele GKv. Als ik in jullie gemeente zou werken mag ik dus voorgaan.

© copyright Steunpunt Kerkenwerk