Menu top

Materiële regelingen / WAP-regelingen

Materiële regelingen en traktement GKv

Steunpunt Kerkenwerk onderhandelt jaarlijks met de Predikantenvereniging | CGMV over de materiële regelingen. De regelingen worden aangepast na goedkeuring van de kerken op de Algemene Vergadering.

Materiële regelingen predikanten 2021
Traktementen predikanten 2021
Toelichting inzake tegemoetkoming ZvW 2021
Rekenmodule Traktementen 2021

Pastorie

Voorbeeld gebruikersovereenkomst pastorie
Bijtelling vrij wonen predikant

Overige documenten

Indexaties 2005 tm 2020
Predikant en fiscus (update 2020)
Voorbeeld beroepsbrief en bijlage
Declaratieformulier preekbeurt in gastgemeente
Voorbeeld akte van ontslag predikant bij vertrek naar andere gemeente

Regelingen en traktement NGK

Beleidsmatig behouden de verschillende commissies binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken hun eigen verantwoordelijkheid. Met vragen over de traktementen, WAP-regelingen en gerelateerde onderwerpen kunt u bij Steunpunt Kerkenwerk terecht.

WAP-regeling-2021
WAP-rekenmodel-2021

Overige documenten

Declaratieformulier preekbeurt in gastgemeente
Voorbeeld beroepingsbrief NGK

De TOP-regeling

De TOP-regeling is een uit het budget van de NGA gefinancierde faciliteit voor taakverlichting van oudere predikanten. De taakverlichting houdt in, dat in deeltijd wordt gewerkt (eventueel een lager percentage deeltijd). De TOP-regeling geeft een gedeeltelijke financiële compensatie. De regeling is bedoeld voor de laatste drie jaar voor de ingang van de AOW. Steunpunt Kerkenwerk behandelt de aanvragen en coördineert de toekenning. De NGA keert uit aan de kerk.

Hieronder vindt u de teksten van het reglement en een rekenmodel om te onderzoeken hoe de regeling financieel uitpakt voor de predikant, de gemeente en de TOP-regeling.

TOP-reglement TOPreglement oud (geldig vóór 2015) Rekenmodel 2021
© copyright Steunpunt Kerkenwerk