Menu top

Materiële regelingen

Materiële regelingen en traktementsschalen GKv

Steunpunt Kerkenwerk onderhandelt jaarlijks met de Predikantenvereniging/cgmv over de materiële regelingen. De regelingen worden aangepast na goedkeuring van de kerken op de Algemene Vergadering.

Materiële regelingen predikanten 2018
Traktementen predikanten 2018
Toelichting inzake tegemoetkoming ZvW 2018
Rekenmodule Traktementen 2018

Pastorie

Voorbeeld gebruikersovereenkomst pastorie
Bijtelling vrij wonen predikant

Overige documenten

Indexaties 2005 tm 2016
Predikant en fiscus
Voorbeeld beroepsbrief en bijlage
Declaratieformulier preekbeurt in gastgemeente
Voorbeeld akte van ontslag predikant bij vertrek naar andere gemeente

Regelingen en traktementsschalen NGK

Beleidsmatig behouden de verschillende commissies binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken hun eigen verantwoordelijkheid. In de loop van 2017 zal SKW met de verschillende commissies om tafel gaan om kennis op te doen van alle dossiers en om verdere samenwerking op elkaar af te stemmen.

Voor de materiële regelingen van de NGK predikanten verwijst SKW naar de pagina:

Predikant

Deze pagina bevat alle relevante informatie over traktementschalen, ziekteverzuim, pensioen en emeritering voor de NGK predikant.

Gerelateerd

Archief Materiële RegelingenBeroepingswerkBegeleidingscommissie
EmeriteringZiekteverzuimSupervisie/Coaching

© copyright Steunpunt Kerkenwerk