Menu top

Pastorie

Voor predikanten is het uitgangspunt is dat, in het kader van “naar behoren onderhouden” (art. B16 KO) de predikant een pastorie voor rekening van de kerk ontvangt, naast een uit te betalen traktement, vergoedingen en een emeritaat- en arbeidsongeschiktheidsuitkering (A). Als redenen bij dit uitgangspunt kunnen worden genoemd, dat daardoor de predikant zich in de gemeente zal vestigen, dat hij niet de financiële- en uitvoerende onderhoudszorg van de woning moet hebben om zich op zijn arbeid als predikant te richten en niet in de laatste plaats dat bij een beroep van een andere gemeente niet de zorgen van verkoop en koop en de financiële consequenties een rol van betekenis zal spelen (mobiliteit).

Wordt de predikant uitdrukkelijk gevraagd om zelf in een woning te voorzien, dan is er sprake van een uitzondering waarvoor een uitzonderingsregeling is geformuleerd die erin voorziet dat de kosten hiervan volledig worden vergoed (B1). Indien gewenst worden in dit geval afspraken gemaakt om de mobiliteit niet te belemmeren. Het Steunpunt Kerkenwerk ziet overigens in de praktijk nauwelijks redenen om aan de predikant uitdrukkelijk te vragen zelf een woning te kopen. Wenst de predikant om hem moverende redenen zelf een woning te kopen en bewilligt de kerkenraad daarin, dan zal een andere uitzonderingsregeling moeten worden afgesproken (BII). Voor predikanten die met het oog op aanstaand emeritaat een woning wensen te kopen (BIII) en voor predikanten die in een pastorie dienen te wonen met onredelijk hogere lasten(BIV) zijn afzonderlijke uitzonderingsregels beschreven.

Wanneer een predikant net start is het goed als hij zich verdiept in consequenties van wonen in de pastorie.  Meer informatie hierover is te vinden in de Materiele regelingen, bijlage VI.

Materiele regelingen
Voorbeeld gebruikersovereenkomst pastorie
Bijtelling vrij wonen predikant

© copyright Steunpunt Kerkenwerk