Menu top

Mentoraat

Elke startende predikant wordt bij aanvang van zijn werkzaamheden gedurende twee jaar begeleid door een hiertoe opgeleide predikant ofwel een mentor. Het mentoraat heeft een verplichtend karakter. SKW  coördineert het mentoraat voor de startende predikanten binnen de GKv en de CGK. Het doel van deze begeleiding en de procesbeschrijving voor alle betrokkenen kunt u lezen in onderstaande handreiking(en).

Handreiking mentoraat GKv
Handreiking mentoraat CGK
Werkdocument Bijlage 5, begeleidingsovereenkomst

Gerelateerd

Begeleidingscommissie Functioneren predikanten
© copyright Steunpunt Kerkenwerk