Menu top

Crux, Dhr. R.J. Meijer, Amsterdam

Remmelt Meijer

Contactgegevens

Remmelt Meijer
Keizersgracht 75
1015 CE Amsterdam

Telefoonnummer: 020 78 60 351// 06 53 77 00 54
E-mail: info@cruxkerkvernieuwing.nl
Website: www.cruxkerkvernieuwing.nl

Aanbod

Vanuit CRUX bied ik persoonlijke coaching aan van predikanten en kerkelijk werkers. Ik coach bij voorkeur met vanuit het perspectief van ontwikkeling, maar ook bij probleemsituaties blijkt coaching van grote waarde te zijn. Coaching gaat over jouw ontwikkeling als voorganger. Over wie je bent, over je spiritualiteit en de verbinding met je werk. Over de ziel van je werk en dus ook over je eigen ziel. Coaching verbind persoon, praktijk en identiteit met elkaar, nuchter, gelovig en met bezieling.

Ervaring

 • Gedurende ongeveer 10 jaar ben ik zelf werkzaam geweest als predikant en pionier-gemeentestichter. Door veel kerkelijke begleiding van kerkenraden en toerusting binnen kerken in diverse kerkverbanden heb ik feeling met de praktijk en problematiek.
 • Sinds 2009 ben ik werkzaam als coach in diverse contexten (Confido Coaching) en sinds 2015 werk ik vanuit CRUX specifiek in en rond kerken, pioniersplekken en kloosters. Ik richt me op eigentijdse spanningsvelden in kerk-zijn in de context van vandaag, missionaire en spirituele vraagstukken.
 • Ik ben NOBCO registercoach (Practitioner) sinds 2014 en opgeleid in diverse stijlen (Alba Academie 2009) en sinds 2015 geaccrediteerd voor DiSC profielen.
 • In diverse verbanden en samenwerkingen actief voor kerkelijke toerusting en begeleiding met een sterke focus op predikanten en kerkelijke werkers en kerkenraden.

Aanpak

 • Kennismaking voor een eerste oriëntatie en aansluitend intake waarbij we samen de coachvraag helder maken en concrete coachdoelen stellen en het aantal gesprekken afspreken. Er is een optie voor een driegesprek met een kerkenraadslid bij de start en afronding.
 • Als coach luister ik zonder oordeel en ben ik gericht op de ontwikkeling van de client. Ik vraag, spiegel, gebruik diverse methodieken ten dienste van het coachtraject en biedt handvatten op hiermee aan de slag te gaan.
 • Uitgangspunt ben jezelf als client: je bent bereid op onderzoek uit gaan naar eigen gedrag, overtuigingen, drijfveren, enz. en wilt daarin verder komen. Ik ga als coach uit van een actieve en open houding en vraag reflectie na elk gesprek. Halverwege is er een moment van tussenevaluatie en aan het slot een eindevaluatie.
 • Ik ben als coach gericht op persoonlijke verdieping, zowel in relatie tot de praktijk als in verbinding met geloven, spiritualiteit en identiteitsvragen. Vertrouwen, innerlijke vrijheid, leiderschap, identiteit en bezieling zijn daarbij kernwoorden.
 • Meerdere opties zijn mogelijk: maatwerk van 5-8 gesprekken; een jaar rond met 10 gesprekken; losse gesprekken op afspraak na eerder al coaching te hebben gehad.

Lid beroepsvereniging:

 • NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches)

Referenties:

Naast genoemde accreditatie als Practitioner bij de NOBCO staan er korte referenties op de website van CRUX vermeld..

Te verwachten resultaat na supervisie-/coachingstraject

 •  Coaching is geslaagd als de cliënt zijn geformuleerde doelen heeft gehaald en zelf in staat is ontwikkeling waar te nemen op de gewenste punten.
 • Je bent in staat te reflecteren op eigen gedrag en ervaringen, zowel rationeel als emotioneel.
 • Je zet stappen om te komen tot een gezonde houding in verbinding met anderen vanuit je roeping en identiteit.
 • Er is groei waarneembaar in het eigen zicht op en de invulling van je eigen predikantsprofiel en daarbij is er verdieping rond identiteitsvragen en de eigen spiritualiteit.

Kosten

 • In overleg met de cliënt wordt een offerte gemaakt na vrijblijvende kennismaking.
 • Het kennismakingsgesprek is gratis.
 • Gesprekken vinden in de regel plaats in Amsterdam, locatie op loopafstand van het Centraal Station, tram en metro.
© copyright Steunpunt Kerkenwerk