Menu top

Dhr. O.W. Blok, Amersfoort

Contactgegevensfoto-oeds-blok

Oeds Blok
Noordewierweg 209
3812 DG Amersfoort
Telefoonnummer: 06 21 11 12 02
E-mail: info@oedsblok.nl
Website: www.oedsblok.nl

Aanbod

Ervaring

 • Predikant Baptistengemeente Amersfoort (1998-2012)
 • Kerkplanter Buurtkerk Soesterkwartier (2012-heden)
 • Opleiding professioneel coach Trainers Academie: gediplomeerd coach Stichting Hoger Beroeps Onderwijs Nederland registratienummer 90423-84124
 • Coaching predikanten, kerkplanters, leiders, ondernemers
 • Training The Undefended Leader; licentie The Undefended Leader, Human Ecology Education; trainingen, workshops en coaching vanuit deze benadering
 • Mentorgroep en workshops Kerk en vernieuwing voor predikanten

Aanpak

 • We werken met een concrete coachvraag, waarbij je in 5-7 gesprekken van maximaal 90 minuten je weg kunt vervolgen met nieuw perspectief op jezelf en op jouw interactie met de omgeving.
 • Mijn aanpak is co-actief coaching: we werken samen vanuit de kracht van de relatie.
 • Ik werk vanuit de benadering The Undefended Leader, ‘vrij genoeg zijn om beschikbaar te zijn in de situatie zonder de noodzaak van zelfbehoud’, en Human Ecology, waarbij de interactie tussen mensen en groepen mensen als een ecologie wordt gezien.
 • Zie ook de coachtrajecten nieuwe stap en grenzen en vrijheid.
 • Mijn belofte: ik laat jou je kracht en kwetsbaarheid ontdekken, een weg van vrijheid.

Referenties

‘In het contact heeft Oeds mij diep geraakt, door zijn eigen authenticiteit en oprechtheid in de relatie. Hij schiep de ruimte waarbinnen ik mijn kracht, grenzen en kwetsbaarheid heb mogen verkennen.’  (Stephen Overduin, predikant te Rotterdam)

‘Oeds daagde mij uit om weer te dromen over de toekomst. Zijn scherpe analyse en kwetsbare verbondenheid helpen mij op de weg daarnaar toe.’ (Sibbele Meindertsma, predikant en pionier te Rotterdam)

Te verwachten resultaat na supervisie-/coachingstraject

 • Bewustwording van hoe je functioneert vanuit hoe je bent gevormd als persoon en van de invloed die dit heeft op jouw interactie met de mensen om je heen.
 • Meer vrijheid om jezelf te zijn en moedig te zijn, waardoor je talenten verder tot bloei komen in je persoonlijke en je werksituatie.
 • Bewegelijkheid als predikant om in te spelen op veranderende situaties.
 • Zie bij de coachtrajecten nieuwe stap en grenzen en vrijheid de daarbij genoemde resultaten.

Kosten

Op aanvraag. Het intake gesprek is onderdeel van het coachtraject. Mocht je bij het intakegesprek tot de conclusie komen dat je niet bij de juiste persoon bent, dan kun je dit aangeven en zijn er geen kosten.

© copyright Steunpunt Kerkenwerk