Menu top

Ds. W. Verschoor, Leusden

ContactgegevensWim Verschoor

Wim Verschoor
Slaperdijk 36
3831 SK Leusden
Telefoonnummer: 033 43 24 351// 06 30 52 81 26
E-mail: wimverschoor@kpnmail.nl

 

Aanbod

Ook omdat ik er zelf veel plezier aan beleef, bied ik aan collegapredikanten een supervisietraject aan. Hierbij denk ik aan predikanten die problemen ondervinden in de communicatie met hun kerkenraad of collega, of die moeite hebben met alle verwachtingen vanuit de gemeente, of die in hun ambtswerk te weinig plezier en voldoening ervaren. Ik kan je helpen om eerlijker en meer authentiek in je werk te staan, door het leren integreren van je gevoel in al het denken en handelen.
Een supervisietraject bestaat uit 10 bijeenkomsten (soms 15) van één tot anderhalf uur.

Ervaring

Van beroep ben ik predikant (sinds 1985) binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Tussen 2009 en 2013 heb ik de supervisorenopleiding gedaan aan de Chr. Hogeschool Windesheim. Tijdens deze opleiding heb ik diverse collega’s in supervisie gehad.
Ik heb dus veel ervaring in het voeren van pastorale gesprekken en enkele jaren ervaring in het voeren van supervisiegesprekken.

Aanpak

Ik begin altijd met veel aandacht voor de kinderjaren, je gezin van herkomst en je plaats binnen dat gezin. Heel vaak worden daar al patronen zichtbaar die jou nu belemmeren in het optimaal functioneren. Via het bespreken van werksituaties ontdek je wat je zou willen leren, en anders zou willen aanpakken.
Ik vraag altijd weer naar je gevoel, omdat je gevoel eerlijk signaleert wat er nu werkelijk aan de hand is. Op die manier werken we aan versteviging van je persoonlijkheid, zodat je tot een betere integratie kunt komen van je ambt, je persoon en de concrete werksituatie.

Lid beroepsvereniging:

Lid en geregistreerd supervisor bij de landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC)

Referenties:

Een collega mailde mij na het traject: “Ik sta nu veel rustiger en stabieler in mijn werk, omdat ik geleerd heb dichter bij mezelf te blijven.”

Een docente Nederlands: “Deze supervisie is van grote betekenis geweest om het beeld op mezelf weer helder te krijgen. Ik zie een compleet plaatje, meer dan losse eindjes. (…) Ik heb ontdekt dat er veel verborgen schatten in mezelf en in mijn leven aan de oppervlakte zijn gebracht.”

Een pastoraal werker: “Ik heb een veel betere toegang tot mijn gevoelens / emoties en weet die ook beter ter sprake te brengen. (…) Betere toegang tot mijn gevoelens betekent ook dat ik beter word in het aangeven en bewaken van mijn grenzen. (…) Verder heb ik een andere blik gekregen op moeilijke omstandigheden als stress en slapeloosheid: ik ben ze gaan zien als vriendschappelijke signalen om dingen anders aan te pakken, anders te organiseren.”

Te verwachten resultaat na supervisie-/coachingstraject

Garanties kan ik niet geven, maar na een traject heb je in elk geval stappen gezet in:

  • aandacht geven aan de signalen van je gevoel
  • reflecteren over je eigen denken en handelen
  • aanvaarden van je zwakkere eigenschappen
  • beter inzetten van je sterke eigenschappen

Eigenlijk zie ik supervisie als een proces van heelwording: je wordt gaandeweg een eerlijker, meer ontspannen en ook sterker mens.

Kosten

€ 750,- voor een traject van 10 bijeenkomsten.

© copyright Steunpunt Kerkenwerk