Menu top

Geerds Consult, drs. J.F. (Koos) Geerds, Dalfsen

ContactgegevensKoos Geerds

Koos Geerds
Wicherserf 19
7722 AT Dalfsen
Telefoonnummer: 0529 43 27 66 /466261 // 06 40 81 43 13 (ook Whatsapp)
E-mail: geerdsconsult@wxs.nl //info@koosgeerds.nl // jfgeerds@kpnmail.nl
Website: www.ontdekjevistrap.nl / www.koosgeerds.nl

Aanbod

Mijn specialisatie is het persoonlijke gesprek, waarbij ik veel technieken toepas uit de Rationeel Emotieve Therapie, de Brugse Methode en de Oplossingsgerichte Coachingsstijl van Louis Kauffman. Belangrijk is dat je als predikant leert begrijpen waarom je bepaalde dingen doet of laat en om te ontdekken wat jouw manier is om een win/win situatie te kunnen bereiken. De belangrijkste vragen:  Wie denk ik te willen en kunnen zijn? en Hoe geef ik daar handen en voeten aan?

Ervaring

  • Mijn klanten bestaan hoofdzakelijk uit medewerkers en leidinggevenden in de non-profitsector. Met name onderwijsgevenden en predikanten. Inmiddels ruim veertig predikanten begeleid.
  • Ik heb een parttime bureau.
  • Bureau Geerds Consult bestaat sinds de zomer van 2000. Daarvoor al enkele tientallen jaren ervaring in het één-op-één begeleiden van jongeren als decaan en van volwassenen in diverse andere settings.

Aanpak

Geen vast stramien. Uiteraard eerst een grondige (gratis en vrijblijvende) intake. Soms een uitvoerige test bij een professioneel bureau. Dan een maattraject, waarbij de doelen en wensen van de klant steeds leidend zijn. De klant is trajecteigenaar en heeft het stuur in handen, ik ben de bijrijder. We werken van meet af aan resultaatgericht.

Lid beroepsvereniging

Geen lid van een branche-organisatie.

Referenties

Indien gewenst in te voorzien.

Te verwachten resultaat na supervisie-/coachingstraject

Gezond functioneren m.b.t. eigen persoon, taken, collega’s, ‘klanten’, leidinggevenden en privésituatie. Wanneer het in al die opzichten klopt, is het oké. Wanneer het met 1 aspect scheef zit, ontstaan daar de stressoren. 

Kosten

Afhankelijk van aard en duur van het coachingstraject.

© copyright Steunpunt Kerkenwerk