Menu top

Harm Wijnalda, Roodeschool

Contactgegevens             

Harm Wijnalda
Hooilandseweg 84
9983 PG Roodeschool
Telefoonnummer: 06-14395469
E-mail: info@harmwijnalda.nl
Website: www.harmwijnalda.nl

Aanbod

Supervisie, coaching, begeleide intervisie

Ervaring

Werkervaring in het veld van wetenschappelijk onderzoek, hbo-onderwijs, GGZ, kerkelijk werk.

Aanpak

Mijn manier van werken kenmerkt zich door samen te onderzoeken hoe je je als persoon verhoudt tot je beroep en werksituatie. We kunnen daarbij verschillende aspecten van je professionele identiteit verkennen.
Met mijn vragen wil ik je helpen om te zoeken naar de antwoorden die in jezelf verborgen liggen. Ik schuw daarbij niet om het je moeilijk te maken, omdat vaak in de moeilijkheden het begin van verandering zit. Tegelijk is er ruimte voor humor en relativering. Geregeld zet ik verschillende modellen, technieken en spelvarianten in om het proces te helpen.
In supervisie gaat het vooral om het leren kijken naar jezelf in relatie tot je werk. Het is vooral geschikt in beroepsvelden waarin je als persoon het instrument voor je handelen bent.
Coaching is meer doelgericht: je wilt iets veranderen een bepaalde richting op. In het eerste gesprek spreken we samen het doel van het traject af.
Bij begeleide intervisie begeleid ik een nieuwe of bestaande intervisiegroep naar het samen ontwikkelen van een vorm van intervisie die voor alle leden verrijkend en verdiepend is. Daarbij gaat het over het vinden van een intervisiemethode die aansluit bij de groep en over het elkaar bevragen op een manier die dieper gaat dan “ik zou het zo of zo doen…”

Lid beroepsvereniging

LVSC, NIP, CGMV-Predikanten

Te verwachten resultaat na traject

Een resultaat dat aansluit bij de behoeften en doelen die we samen in het eerste gesprek afspreken. Voor supervisie kenmerkt zich dat door meer inzicht in wie je bent als professional en hoe je sterke en minder ontwikkelde kanten van je persoon kunt hanteren in je werkcontext. Voor coaching gaat het over behalen van de gestelde doelen of het vinden van mogelijkheden om die doelen te bereiken. Bij begeleide intervisie is de beoogde uitkomst dat de intervisiegroep zelfstandig verder kan om op een dieper niveau samen te reflecteren op werksituaties.

Kosten

Gratis eerste kennismakingsgesprek
Per uur € 100,00 (incl. BTW)

© copyright Steunpunt Kerkenwerk