Menu top

Dhr. J.A. Knepper, Bunschoten

Contactgegevens

Jan A. Knepper
Plevier 82
3752 PE Bunschoten
Telefoonnummer: 033 2999538 // 06 53 40 22 94
E-mail: jan.knepper@casema.nl
Website: janknepperorganisatieadvies.nl

Aanbod

 • Coaching
 • Organisatieadvies
 • Conflicthantering
 • Loopbaanadvisering
 • Mediation

Ervaring
Ruime ervaring in individuele begeleiding/coaching/supervisie als supervisor o.a.:

 • Gereformeerde Hogeschool
 • Begeleiding van predikanten
 • Conflicthantering binnen kerken en kerkelijke organisaties
 • Organisatieadvisering t.a.v. kerken en kerkelijke organisaties (o.a. samenwerkingsprocessen, structuurverandering)
 • Verzorgen van trainingen en workshops

Aanpak

Tijdens de intake wordt de aard van de problematiek verkend. Afhankelijk van de hulpvraag wordt een traject ingezet. Waar kortdurende begeleiding mogelijk is (bijv. oplossingsgericht) zal deze worden ingezet. Het te volgen traject wordt in samenspel met de cliënt vastgesteld. Aandacht voor het geestelijke (spirituele, ethische) aspect van de ervaren problematiek.

Opleiding:

 • Drs. Algemene Sociale Wetenschappen
 • Master of Arts in Theology
 • Mediation
 • Oplossingsgericht werken

Referenties:

Op aanvraag beschikbaar.

Te verwachten resultaat na supervisie-/coachingstraject

 • Hoop en positieve verwachting van de toekomst
 • Vergroten van eigen (en event. onderling) vertrouwen
 • Verbeteren van de (onderlinge) communicatie
 • Inzicht in de eigen rol en inzicht in gedragsalternatieven

Kosten

Afhankelijk van de situatie. Indicatie: € 65,- tot € 100,- per uur.

© copyright Steunpunt Kerkenwerk