Menu top

Mee-ander, Dhr. W.C. van der Horst, Zwolle

Contactgegevens

Willem van der Horst
Potmarge 2
8032 LD Zwolle
Telefoonnummer: 038 45 42 329
E-mail: info@mee-ander.nl
Website: www.mee-ander.nl

Aanbod

 • Individuele en groepssupervisie
 • Coachingstrajecten
 • Individuele en relatietherapie
 • Workshops christelijke meditatie
 • Trainingen communicatieve vaardigheden en pastorale counseling
 • Nascholingscursussen voor supervisoren en therapeuten

Ervaring

Predikanten, onderwijs, managers, politiefunctionarissen, therapeuten, supervisoren, kerkelijk werkers, ambtsdragers.

Aanpak

 • Ik volg in grote lijnen het supervisieprotocol van de landelijke beroepsorganisatie van de LVSB. 15 zittingen, met een midden- en eindevaluatie. Contractering is hier een onderdeel van.
 • Accent ligt op ervaringsgericht werken m.b.v. concrete casuïstiek. Reflectie op bewuste en onbewuste motieven voor eigen denken, voelen en handelen. Exploreren van nieuw, adequaat gedrag.
 • Modellen die ik vaak gebruik zijn: kernkwadranten, logische niveaus, enneagram, Roos van Leary.
 • Zie verder www.mee-ander.nl.

Lid beroepsvereniging:

LVSB, NVPA, EAP.

Referenties:

Relevant voor predikanten.

Te verwachten resultaat na supervisie-/coachingstraject

De doelen voor supervisie (en therapie) worden zorgvuldig besproken en ‘smart’ geformuleerd vastgelegd in het supervisie- (of behandelings)contract. Doelen worden op basis van regelmatige evaluaties bijgesteld.

Kosten

 • Supervisie: € 95,- tot € 110,- per zitting.
 • Therapie: op basis van landelijk vastgestelde tarieven.
 • Coaching en trainingen op basis van offerte. 
© copyright Steunpunt Kerkenwerk