Menu top

VREA, Mw. A. Vreugdenhil – de Blécourt, Hilversum

Contactgegevens

Aafke Vreugdenhil – de Blécourt
‘s Gravesandelaan 7
1222 SX Hilversum
Telefoonnummer: 035  68 34 330 // 06 38 08 80 16
E-mail: aafkevreugdenhil@vrea.nl
Website: www.vrea.nl

Aanbod

 • Teamcoaching en procesbegeleiding kerkenraden
 • Coachen van predikanten met het oog op persoonlijke effectiviteit en ontwikkeling
 • Begeleiding intervisiebijeenkomsten
 • Training intervisiemethodiek, bijv. voor predikanten en jeugdmentoren
 • Training en begeleidingscommissie predikanten
 • Mediation
 • Voor overig aanbod: zie website 

Ervaring

 • Trainingen van kerkenraden op het gebied van leiderschap en pastoraat
 • Trainingen voor kringleiders
 • Trainingen pastorale gespreksvoering
 • Trainingen voor beginnende ambtsdragers en “kweekvijvertrainingen”
 • Gemeenteavonden over geloofsopvoeding
 • Workshops voor gezinnen
 • Voor overige ervaring: zie website

Aanpak

Afhankelijk van de klant. Ik hanteer een pragmatische aanpak, gericht op effectiviteit.

Lid beroepsvereniging:

NMv (Nederlandse Mediatorsvereniging) en PCM (www.churchmediation.nl)

Referenties:

Op verzoek.

Te verwachten resultaat na supervisie-/coachingstraject

Meer inzicht in eigen functioneren en vaardigheden dat inzicht om te zetten in gedrag.

Kosten

Op aanvraag.

© copyright Steunpunt Kerkenwerk