Menu top

Mw. J. de Jong – Smit, Drachten

ContactgegevensJanny de Jong

Janny de Jong – Smit
Kurt Schwittersstraat 45
9204 KZ Drachten
Telefoonnummer: 0512 51 35 75 (privé) // 0512 543857 (praktijk)
E-mail: jannydejongsmit@planet.nl
Website: www.jannydejongsmit.nl

Aanbod

 • Supervisie: individueel en groepssupervisie (max. 3 supervisanten per groep). Supervisie gericht
  op de persoon binnen de beroepssituatie.
 • Coaching en begeleiding.
 • Begeleide intervisie.
 • Cursussen en trainingen: persoonlijke effectiviteit, aandachttraining, lichaamsbewustzijn.
 • Therapie: individueel, relatie- en groepstherapie.

Ervaring

Predikanten, ambtsdragers, werkers in gezondheidszorg en onderwijs, managers.

Aanpak

Een supervisietraject omvat gangbaar ca. 15 zittingen waaronder intake, klik- en tussentijdse evaluatie, eindevaluatie.
Binnen supervisie komt aan de orde: leerdoelen en leervragen formuleren, ervaringsgericht werken, supervisant heeft regie en verzorgt werkinbreng, systematisch reflecteren op gedachten, gevoelens en handelen. Experimenteren met nieuw gedrag passend bij eigen mogelijkheden.

Afhankelijk van de leervragen maak ik binnen de gangbare supervisiemethodiek, gebruik van methoden uit therapie (o.a. T.A., Gestalt en Pesso).

Lid beroepsvereniging

LVSC, NVPA.

Referenties

Op aanvraag.

Te verwachten resultaat na supervisie-/coachingstraject

 • Integratie van gedachten, gevoelens en gedrag.
 • Inzicht in eigen sterke en zwakkere kanten en daar meer adequaat mee omgaan.
 • Groei in eigen mogelijkheden en kracht in relatie tot de ander.
 • Gezond zelfinzicht en zelfvertrouwen.

Kosten

Supervisie: € 100,- per uur (excl. btw).

© copyright Steunpunt Kerkenwerk