Menu top

Ziekteverzuim

Werkgever BCK_hotspot2

Predikanten

Steunpunt Kerkenwerk coördineert het ziekteverzuimproces voor predikanten van GKv en CGK.
Meer informatie en hoe een ziek- en/of herstelmelding te doen kan u vinden op de volgende pagina’s:

Ziekteverzuim predikanten GKvZiekteverzuim predikanten CGK

Voor NGK predikanten geldt voorlopig dat de kerkenraad (contactpersoon) zelf een ziek- en herstelmelding dient te mailen naar de ARBO dienst regiopoortwachters.

Meer informatie vindt u op ngk.nl onder “Wat als een predikant ziek wordt”

Kosters en Kerkelijk Werkers

Kosters en Kerkelijk Werkers zijn werknemers en plaatselijk in dienst bij de kerk als werkgever. Vaak hebben kerken een vast contactpersoon voor de kerkelijk werkers of koster. Bij deze persoon moet ziekte direct worden gemeld.

Kerken worden geadviseerd bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst een abonnement te sluiten bij een plaatselijke ARBO-dienst. De vaste contactpersoon dient de ziekmelding door te geven aan de ARBO dienst. Een ARBO instantie begeleidt de kerk en kerkelijk werker vervolgens in alle formele aspecten. Ook wanneer ziekte tijdens een vakantie ontstaat dient dit direct gemeld te worden. Uiteraard worden die vakantiedagen dan opgeschort. In artikel 15 van de arbeidsvoorwaardenregeling is opgenomen dat de werknemer direct de werkgever bij ziekte op de hoogte moet stellen.

© copyright Steunpunt Kerkenwerk