Menu top

Ziekteverzuim

Werkgever BCK_hotspot2


Ziek melden en corona
Wanneer wel ziek melden? Wanneer de predikant, kerkelijk werker of koster door ziekte niet in staat is zijn werk te verrichten. Het maakt hier niet uit of het coronavirus wel of niet is vastgesteld.

Wanneer niet ziek melden? Als de predikant, kerkelijk werker of koster om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld omdat hij/zij om preventieve redenen thuis moet blijven en geen mogelijkheid heeft vanuit huis te werken, of een bepaald gebied niet mag verlaten. Ook als iemand lichte gezondheidsklachten heeft, bijvoorbeeld een neusverkoudheid of hoesten, waarmee hij/zij onder normale omstandigheden wel kan werken, maar nu niet mag werken.

Vanwege het coronavirus zijn alle consulten bij de bedrijfsarts van de arbodienst Regiopoortwachters omgezet naar telefonische consulten.
Wilt u als predikant anoniem gebruik maken van het open spreekuur van de arbodienst? Meer informatie is te krijgen via Regiopoortwachters, bij dhr. J.F. Vos, arbeidskundig casemanager. Hij is te bereiken op 06-10322239.

Predikanten

Steunpunt Kerkenwerk coördineert het ziekteverzuimproces voor predikanten van GKv, CGK en (per 1 januari 2020) NGK.

Klik hier om een predikant ziek te melden

Meer informatie over het verzuimproces en de begeleiding vindt u op de volgende pagina’s:

Ziekteverzuim predikanten GKv
Ziekteverzuim predikanten NGK
Ziekteverzuim predikanten CGK

Kosters en Kerkelijk Werkers

Kosters en Kerkelijk Werkers zijn werknemers en plaatselijk in dienst bij de kerk als werkgever. Vaak hebben kerken een vast contactpersoon voor de kerkelijk werkers of koster. Bij deze persoon moet ziekte direct worden gemeld.
Kerken worden geadviseerd bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst een abonnement te sluiten bij een plaatselijke ARBO-dienst. De vaste contactpersoon dient de ziekmelding door te geven aan de ARBO dienst. Een ARBO instantie begeleidt de kerk en kerkelijk werker vervolgens in alle formele aspecten. Ook wanneer ziekte tijdens een vakantie ontstaat dient dit direct gemeld te worden. Uiteraard worden die vakantiedagen dan opgeschort. In artikel 15 van de arbeidsvoorwaardenregeling is opgenomen dat de werknemer direct de werkgever bij ziekte op de hoogte moet stellen.

© copyright Steunpunt Kerkenwerk