Menu top

Ziekteverzuim

Werkgever BCK_hotspot2

Predikanten

Steunpunt Kerkenwerk coördineert het ziekteverzuimproces voor predikanten van GKv, CGK en (per 1 januari 2020) NGK.

Klik hier om een predikant ziek te melden
 
Meer informatie over het verzuimproces en de begeleiding vindt u op de volgende pagina’s:

Ziekteverzuim predikanten GKv
Ziekteverzuim predikanten CGK
Ziekteverzuim predikanten NGK

Kosters en Kerkelijk Werkers

Kosters en Kerkelijk Werkers zijn werknemers en plaatselijk in dienst bij de kerk als werkgever. Vaak hebben kerken een vast contactpersoon voor de kerkelijk werkers of koster. Bij deze persoon moet ziekte direct worden gemeld.
Kerken worden geadviseerd bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst een abonnement te sluiten bij een plaatselijke ARBO-dienst. De vaste contactpersoon dient de ziekmelding door te geven aan de ARBO dienst. Een ARBO instantie begeleidt de kerk en kerkelijk werker vervolgens in alle formele aspecten. Ook wanneer ziekte tijdens een vakantie ontstaat dient dit direct gemeld te worden. Uiteraard worden die vakantiedagen dan opgeschort. In artikel 15 van de arbeidsvoorwaardenregeling is opgenomen dat de werknemer direct de werkgever bij ziekte op de hoogte moet stellen.

© copyright Steunpunt Kerkenwerk