Menu top

Ziekteverzuim predikanten CGK

Steunpunt Kerkenwerk coördineert het ziekteverzuimproces van predikanten. Concreet betekent dit dat bij verzuim van een predikant Steunpunt Kerkenwerk contactpersoon is voor de kerken en Emeritikas, en dat Steunpunt Kerkenwerk opdracht geeft aan de Arbodienst die de predikant begeleidt.

De Arbodienst onderhoudt alle medische en arbeidskundige contacten met de individuele predikant. Emeritikas treedt in dit proces alleen op als uitkerende instantie.

Een ziekmelding doorgeven kan via het Formulier ziekmelding predikant.


Ziek melden en corona
Wanneer wel ziek melden? Wanneer de predikant, kerkelijk werker of koster door ziekte niet in staat is zijn werk te verrichten. Het maakt hier niet uit of het coronavirus wel of niet is vastgesteld.

Wanneer niet ziek melden? Als de predikant, kerkelijk werker of koster om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld omdat hij/zij om preventieve redenen thuis moet blijven en geen mogelijkheid heeft vanuit huis te werken, of een bepaald gebied niet mag verlaten. Ook als iemand lichte gezondheidsklachten heeft, bijvoorbeeld een neusverkoudheid of hoesten, waarmee hij/zij onder normale omstandigheden wel kan werken, maar nu niet mag werken.

Vanwege het coronavirus zijn alle consulten bij de bedrijfsarts van de arbodienst Regiopoortwachters omgezet naar telefonische consulten.
Wilt u als predikant anoniem gebruik maken van het open spreekuur van de arbodienst? Meer informatie is te krijgen via Regiopoortwachters, bij dhr. J.F. Vos, arbeidskundig casemanager. Hij is te bereiken op 06-10322239.

De Handreiking Verzuim CGK beschrijft het hele ziekteverzuimproces en de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen daarin.

Handreiking Verzuim CGK
Hoe maken we een Plan van Aanpak?

 

Processchema’s

Hieronder vindt u in één oogopslag hoe het proces van begeleiding en re-integratie verloopt wanneer een predikant ziek wordt. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

1. Eerste ziektejaar

2. Tweede ziektejaar

3. Langdurige arbeidsongeschiktheid en gezondheidsemeritaat

Gerelateerd

Formulier ziekmelding predikantFormulier herstelmelding predikant
Vitaliteit

© copyright Steunpunt Kerkenwerk