Menu top

Vrijwilligers

De meeste kerkelijke gemeenten maken veel gebruik van vrijwilligers. Daarbij kunt u naast kerkenraads- en commissieleden denken aan hulpkosters, schoonmakers en musici.

Vergoedingen

Wanneer de kerkenraad besluit om vrijwilligers een vergoeding voor hun diensten te geven is de meest voor de hand liggende methode een vrijwilligersvergoeding te verlenen.

Vrijwilligers boven de 22 jaar mogen maximaal € 5 (2018: 4,50) per uur ontvangen.  Met een maximum van € 1700 (2018: 1500) per jaar. Is een vergoeding zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk of is de vrijwilliger jonger dan 22 jaar? Of is er afgesproken dat de inzet niet per uur gaat? Dan mag de vergoeding maximaal € 170 (2018: 150) per maand en € 1.700 (2018: 1500) per jaar zijn. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet. Vergoedingen die hoger liggen als deze maximumbedragen zijn belastbaar en dienen opgegeven te worden bij de belastingdienst.

Voor kerkorganisten wordt de vrijwilligersvergoeding vaak toegepast. De Vereniging voor Gereformeerde Kerkmusici schreef onderstaand artikel:

Organist als vrijwilliger

 

Gratis VOG (verklaring omtrent gedrag)

Een verklaring omtrent gedrag kan gratis aangevraagd worden bij de aanstelling. Een VOG is er voor de vrijwilligers in de kerk die werken met kwetsbaren. Kwetsbaren zijn jeugd, ouderen en gehandicapten. Voor een gratis VOG is er ook een gezagsverhouding nodig tussen de vrijwilliger en de kwetsbare.

Voorbeelden van dit type vrijwilligersfuncties zijn;

• jeugdleiders
• jeugdouderling
• oppassers bij de crèche
• vertrouwenspersonen

Een VOG aanvragen kan ook voor betaalde krachten: VOG voor kerkelijk werkers

Bij het aanvragen een VOG hoort een verwijzing naar een gedragscode en aanstelling van een interne vertrouwenspersoon binnen de gemeente. Downloads en een handreiking hierover zijn te vinden bij Meldpunt Misbruik: Stappenplan veilige kerk

Het is noodzakelijk dat de kerkenraad een vast contactpersoon aanwijst voor zowel het gebruik van eHerkenning als het aanvragen van (gratis) VOG’s. Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) coördineert de procedure. Een kerkenraadslid en/of vast contactpersoon moet de volgende stappen doorlopen voor de aanvraag: Aanvraagprocedure (gratis) VOG door kerkenraad

Hierna kan de contactpersoon per mail een uitnodiging sturen voor de gratis VOG naar de vrijwilliger(s). De vrijwilligers ontvangen via Justis een mail met de aanvraag. Na het voltooien van deze digitale aanvraag ontvangt de vrijwilliger binnen twee maanden de VOG verklaring op het huisadres. De vrijwilliger dient de papieren versie van de verklaring vervolgens in te leveren bij de contactpersoon van de plaatselijke kerk.

Contract

Format Vrijwilligerscontract

Vrijwilligersverzekering

De meeste burgerlijke gemeenten hebben alle werkzame vrijwilligers binnen de woonplaats verzekerd. Hiervoor sluit men een collectieve vrijwilligersverzekering. Is deze verzekering niet geregeld of niet toereikend dan kan de kerk alsnog zelf een ongevallenverzekering voor vrijwilligers sluiten.

Antwoorden op veelgestelde vragen rondom vrijwilligersverzekeringen:

FAQ Steunpunt Kerkenwerk FAQ Vereniging nederlandse gemeenten

Sluit verzekeringen af bij verzekeraars/tussenpersonen die de specifieke situatie van kerken kennen. Een offerte kan opgevraagd bij de kerkrentmeesters van het VKB. Het VKB betrekt zowel de inhoud als de premie bij de keuze. Verder is een partij als Donatus een goede optie.

VKB Kerkrentmeesters Donatus

 

Gerelateerd

Catecheten Verzekeringen Kosters

 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk