Menu top

Vrijwilligers

De meeste kerkelijke gemeenten maken veel gebruik van vrijwilligers. Daarbij kunt u naast kerkenraads- en commissieleden denken aan hulpkosters, schoonmakers en musici.

Vergoedingen

Wanneer de kerkenraad besluit om vrijwilligers een vergoeding voor hun diensten te geven is de meest voor de hand liggende methode een vrijwilligersvergoeding te verlenen. Een vrijwilligersvergoeding is een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.

Hoogte van de vrijwilligersvergoeding (aangepast per 1 januari 2021)
Vrijwilligers mogen een vrijwilligersvergoeding ontvangen met een maximum van € 180 per maand en € 1.800 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding. Spreken jullie een vergoeding per uur af? Dan mag de vergoeding bovendien niet meer dan € 5,00 euro per uur zijn (voor vrijwilligers jonger dan 21 jaar geldt een maximum van € 2,75 per uur).
Vergoedingen die hoger liggen als deze maximumbedragen zijn belastbaar en dienen opgegeven te worden bij de Belastingdienst.
Klik hier voor uitgebreidere informatie van de Belastingdienst.

Voor kerkorganisten wordt de vrijwilligersvergoeding vaak toegepast. De Vereniging voor Gereformeerde Kerkmusici schreef onderstaand artikel:

Organist als vrijwilliger

Gratis VOG (verklaring omtrent gedrag)

Kerken kunnen gratis een Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen voor vrijwilligers. Een VOG is er voor de vrijwilligers in de kerk die werken met kwetsbaren. Kwetsbaren zijn jeugd, ouderen en gehandicapten. Voor een gratis VOG is er ook een gezagsverhouding nodig tussen de vrijwilliger en de kwetsbare.

Voorbeelden van dit type vrijwilligersfuncties zijn:

• jeugdleiders
• jeugdouderling
• oppassers bij de crèche
• vertrouwenspersonen

Voor het aanvragen van een gratis VOG is eHerkenning nodig. Kerken kunnen geen eHerkenning op beveiligingsniveau 1 krijgen. Zij kunnen eHerkenning niveau 3 aanvragen, klik hier voor meer informatie. Bij eHerkenning niveau 3 zijn alle diensten met beveiligingsniveau 1 inbegrepen.

Een VOG aanvragen kan ook voor betaalde krachten: VOG voor kerkelijk werkers

Bij het aanvragen een VOG hoort een verwijzing naar een gedragscode en aanstelling van een interne vertrouwenspersoon binnen de gemeente. Downloads en een handreiking hierover zijn te vinden bij Meldpunt Misbruik: Stappenplan veilige kerk

Het is noodzakelijk dat de kerkenraad een vast contactpersoon aanwijst voor zowel het gebruik van eHerkenning als het aanvragen van (gratis) VOG’s. De kerk meldt zich aan en kan vervolgens de VOG klaarzetten. De vrijwilliger vult de benodigde gegevens aan en de aanvraag wordt in behandeling genomen. Kijk voor meer informatie en instructie voor de aanvraag op www.gratisvog.nl.

Contract

Format Vrijwilligerscontract

Vrijwilligersverzekering

De meeste burgerlijke gemeenten hebben alle werkzame vrijwilligers binnen de woonplaats verzekerd. Hiervoor sluit men een collectieve vrijwilligersverzekering. Is deze verzekering niet geregeld of niet toereikend dan kan de kerk alsnog zelf een ongevallenverzekering voor vrijwilligers sluiten.

Antwoorden op veelgestelde vragen rondom vrijwilligersverzekeringen:

Aansprakelijkheid van kerken
voor hun vrijwilligers
FAQ Steunpunt Kerkenwerk

Sluit verzekeringen af bij verzekeraars/tussenpersonen die de specifieke situatie van kerken kennen. Een offerte kan opgevraagd bij de kerkrentmeesters van het VKB. Het VKB betrekt zowel de inhoud als de premie bij de keuze. Verder is een partij als Donatus een goede optie.

VKB Kerkrentmeesters Donatus

Gerelateerd

Catecheten eHerkenning Verzekeringen Kosters
© copyright Steunpunt Kerkenwerk