Menu top

Vrijwilligers

De meeste kerkelijke gemeenten maken veel gebruik van vrijwilligers. Daarbij kunt u naast kerkenraads- en commissieleden denken aan hulpkosters, schoonmakers en musici.

Vergoedingen

Wanneer u als kerk besluit om uw vrijwilligers een vergoeding voor hun diensten te geven is de meest voor de hand liggende methode om de betrokkenen een vrijwilligersvergoeding te verlenen.

Vrijwilligers boven de 22 jaar mogen maximaal € 5 (2018: 4,50) per uur ontvangen.  Met een maximum van € 1700 (2018: 1500) per jaar. Is een vergoeding zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk of is de vrijwilliger jonger dan 22 jaar? Of is er afgesproken dat de inzet niet per uur gaat? Dan mag de vergoeding maximaal € 170 (2018: 150) per maand en € 1.700 (2018: 1500) per jaar zijn. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet. Vergoedingen die hoger liggen als deze maximumbedragen zijn belastbaar en dienen opgegeven te worden bij de belastingdienst.

Voor kerkorganisten wordt de vrijwilligersvergoeding vaak toegepast. De Vereniging voor Gereformeerde Kerkmusici (www.eredienst.com) schreef onderstaand artikel:

Organist als vrijwilliger

Contract

Naast het uitkeren van vergoedingen is er meer om over na te denken. CGMV vakorganisatie publiceerde in 2011 onderstaand artikel in het blad Clink.

Vrijwilligers in de kerk

Ook publiceerde CGMV vakorganisatie in 2011 een artikel op hun website:

Leiding geven aan vrijwilligers

Daarnaast verwijzen wij u graag naar een voorbeeld vrijwilligerscontract.

Format Vrijwilligerscontract

 Vrijwilligersverzekering

De meeste burgerlijke gemeenten hebben alle werkzame vrijwilligers binnen de woonplaats verzekerd. Hiervoor sluit men een collectieve vrijwilligersverzekering. Wij adviseren u eerst bij uw gemeente te informeren. Is deze verzekering niet geregeld of niet toereikend dan adviseren wij alsnog zelf een ongevallenverzekering voor vrijwilligers te sluiten.

Veel gestelde vragen Vrijwilligersverzekering

Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zette veelgestelde vragen op een rijtje, u kunt deze vinden via deze link.

Voor verzekeringen in het algemeen adviseert SKW een verzekering af te sluiten bij verzekeraars/tussenpersonen die blijken te kunnen inspelen op de specifieke situatie van kerken. Ons advies is een offerte te laten uitbrengen door VKB (www.kerkrentmeester.nl) en zowel de inhoud als de premie bij de keuze te betrekken. Verder is een partij als Donatus (www.donatus.nl) een goede optie.

Gerelateerd

Catecheten Verzekeringen Kosters

 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk