Menu top

Vrijwilligers

De meeste kerkelijke gemeenten maken veel gebruik van vrijwilligers. Daarbij kunt u naast kerkenraads- en commissieleden denken aan hulpkosters, schoonmakers en musici.

Vergoedingen

Wanneer de kerkenraad besluit om vrijwilligers een vergoeding voor hun diensten te geven is de meest voor de hand liggende methode een vrijwilligersvergoeding te verlenen. Een vrijwilligersvergoeding is een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.

Hoogte van de vrijwilligersvergoeding (aangepast per 1 januari 2021)
Vrijwilligers mogen een vrijwilligersvergoeding ontvangen met een maximum van € 180 per maand en € 1.800 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding. Spreken jullie een vergoeding per uur af? Dan mag de vergoeding bovendien niet meer dan € 5,00 euro per uur zijn (voor vrijwilligers jonger dan 21 jaar geldt een maximum van € 2,75 per uur). Let op: dit geldt voor het totaalbedrag van de vergoedingen, inclusief eventuele reiskosten.
Vergoedingen die hoger liggen dan deze maximumbedragen zijn belastbaar en dienen opgegeven te worden bij de Belastingdienst.
Klik hier voor uitgebreidere informatie van de Belastingdienst.

Voor kerkorganisten wordt de vrijwilligersvergoeding vaak toegepast. De Vereniging voor Gereformeerde Kerkmusici schreef onderstaand artikel:

Organist als vrijwilliger

VOG (verklaring omtrent gedrag)

Kerken kunnen een Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen voor vrijwilligers of werkers die werken met kwetsbare personen, zoals jongeren, gehandicapten of volwassenen in een afhankelijkheidsrelatie. Een VOG is onderdeel van het stappenplan ‘Een veilige Kerk’ van Meldpunt Misbruik.
Een VOG kan door kerken voor bepaalde functies gratis worden aangevraagd. Een VOG aanvragen kan ook voor betaalde krachten zoals een kerkelijk werker, hieraan zijn kosten verbonden.

Alle informatie over het aanvragen van een VOG vindt u op:
VOG en Veilige Kerk

Contract

Format Vrijwilligerscontract

Vrijwilligersverzekering

De meeste burgerlijke gemeenten hebben alle werkzame vrijwilligers binnen de woonplaats verzekerd. Hiervoor sluit men een collectieve vrijwilligersverzekering. Is deze verzekering niet geregeld of niet toereikend dan kan de kerk alsnog zelf een ongevallenverzekering voor vrijwilligers sluiten.

Antwoorden op veelgestelde vragen rondom vrijwilligersverzekeringen:

Aansprakelijkheid van kerken
voor hun vrijwilligers
Veelgestelde vragen (document van de overheid)

Sluit verzekeringen af bij verzekeraars/tussenpersonen die de specifieke situatie van kerken kennen. Een offerte kan opgevraagd bij de kerkrentmeesters van het VKB. Het VKB betrekt zowel de inhoud als de premie bij de keuze. Verder is een partij als Donatus een goede optie.

VKB Kerkrentmeesters Donatus

Gerelateerd

Catecheten eHerkenning Verzekeringen Kosters
© copyright Steunpunt Kerkenwerk