Menu top

Vitaliteit

Werkstress? Minder energie door spanning in verwachtingen of relaties? U ziet uw predikant of kerkelijk werker steeds vaker uigeblust? Werken in de kerk is een mooie, maar ook pittige taak. Het is belangrijk is om vanaf de aanstelling wederzijdse verwachtingen en een prettige werksfeer bespreekbaar te houden.

Gezonde basis
Voor degene die de werker in de kerk begeleiden is het belangrijk te weten wat een gezonde basis is voor het werk in de kerk. Het inplannen van evaluatiegesprekken, bieden van een contactpersoon of structuur kan nodig zijn. Om (langdurig) ziekteverzuim te voorkomen is goed op tijd te zien wanneer werk stagneert.

In de handreiking Vitaliteit is te vinden hoe werkstress en stagnatie op tijd te herkennen en een compententie als Veerkracht te ontwikkelen. Handreiking Vitaliteit

Gerelateerd:

Handreiking / Vragenlijsten Functioneren Kerkelijk Werkers Handreiking / Vragenlijsten Evaluatie Predikanten Begeleidingscommissie voor predikanten en kerkelijk werkers

 

Begeleiding Kerkenwerk Basis

Kerkenraad en werkers in de kerk dragen ook bij aan een gezonde basis door deelname aan BKW Basis. Dit onderzoeksinstrument bestaat uit een enquête die elke drie jaar per kerk wordt uitgevoerd. Daarin wordt de dynamiek tussen werkers in de kerk, kerkenraad en gemeente onderzocht om inzicht en specifieke aanbevelingen met betrekking tot het kerkelijk personeelsbeleid te geven. BKW-Basis

Persoonlijke begeleiding
Liever persoonlijke begeleiding? Met BKW (Begeleiding Kerkenwerk) – Maatwerk komt de adviseur van Steunpunt Kerkenwerk u op locatie bezoeken. Tijdens het, geheel vrijblijvende, intakegesprek bepaalt de adviseur samen met u de wensen, eisen en behoeften voor een eventueel vervolgtraject. BKW-Maatwerk

 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk