Menu top

Vitaliteit

Werken in de kerk is een mooie, maar ook pittige taak. Het is belangrijk is om vanaf de aanstelling wederzijdse verwachtingen te bespreken en een prettige werksfeer te creëren.

Lees ook: Rol vrijwilligers en professionals, wat mag je van elkaar verwachten?

Gezonde basis
Voor degene die de professional in de gemeente ondersteunt is het belangrijk te weten wat een gezonde basis is voor het werk in de kerk. Het inplannen van evaluatiegesprekken, bieden van een contactpersoon of structuur kan nodig zijn. Werkstress? Minder energie door spanning in verwachtingen of relaties? U ziet uw predikant of kerkelijk werker steeds vaker uitgeblust? Om (langdurig) ziekteverzuim te voorkomen is het goed op tijd te zien wanneer werk stagneert.

In de Handreiking Vitaliteit is te vinden hoe werkstress en stagnatie op tijd te herkennen: Handreiking Vitaliteit

Begeleiding

Daarnaast kan elke professional in de kerk in overleg met de kerkenraad een begeleidingscommissie starten. Richtlijn is jaarlijks minimaal 10 uur  te besteden aan uren met de begeleidingscommissie en één jaarlijks evaluatie- of functioneringsgesprek met de kerkenraad. Ook voldoende nascholing hoort bij het onderhouden van een gezonde basis en vitaliteit.

Leer hoe deze begeleiding te organiseren:

Begeleidingscommissie voor predikanten en kerkelijk werkers Jaarlijks evaluatiegesprek en takenpakket predikanten

Jaarlijks functioneringsgesprek en takenpakket kerkelijk werkers
Jaarlijks functioneringsgesprek kosters

 

Enquête Begeleiding Kerkenwerk Basis

Kerkenraad en professionals dragen ook bij aan een gezonde basis door deelname aan BKW Basis. Dit onderzoeksinstrument bestaat uit een enquête die elke vier jaar per gemeente wordt uitgevoerd. Daarin wordt de dynamiek tussen professionals, kerkenraad en gemeente onderzocht om inzicht en specifieke aanbevelingen met betrekking tot het kerkelijk personeelsbeleid te geven. BKW-Basis

Persoonlijke begeleiding
Liever persoonlijke begeleiding? Met BKW (Begeleiding Kerkenwerk) – Maatwerk komt de adviseur van Steunpunt Kerkenwerk u op locatie bezoeken. In een eerste gesprek bepaald de adviseur samen met u de wensen, eisen en behoeften voor een eventueel vervolgtraject.

Voorbeelden van onderwerpen en trajecten onder BKW – Maatwerk zijn;

  • Loopbaanverkenning en mobiliteit binnen de kerken voor predikanten;
  • Loopbaanverkenning voor predikanten naar buiten de kerken (begeleide transitie);
  • Loopbaanassessments voor predikanten;
  • Rol- en taakverdeling tussen kerkenraad, begeleidingscommissie en professional;
  • Toerusten van een begeleidingscommissie;
  • Burn-out preventie, begeleiding professional en rol van de kerkenraad;
  • Inzet van netwerk supervisoren, coaches, mediation (bemiddeling tussen partijen);
  • Ondersteuning in proces voor predikant waar het emeritaat in zicht komt;
  • Ondersteuning regionale samenwerking (classis/regio) bij onder- of overbezetting professionals.

Meer informatie over tarieven : BKW-Maatwerk

Voor een eerste gesprek kunt u altijd contact met ons opnemen:  Contact

 

Gerelateerd

HR-beleidPermanente educatieOnderwijsinstellingenStages

© copyright Steunpunt Kerkenwerk