Menu top

Vitaliteit

Werken in de kerk is een mooie, maar ook pittige taak. Het is belangrijk is om vanaf de aanstelling wederzijdse verwachtingen te bespreken en een prettige werksfeer te creëren.

Gezonde basis
Voor degene die de professional in de gemeente ondersteunen is het belangrijk te weten wat een gezonde basis is voor het werk in de kerk. Het inplannen van evaluatiegesprekken, bieden van een contactpersoon of structuur kan nodig zijn. Werkstress? Minder energie door spanning in verwachtingen of relaties? U ziet uw predikant of kerkelijk werker steeds vaker uitgeblust? Om (langdurig) ziekteverzuim te voorkomen is goed op tijd te zien wanneer werk stagneert.

In de handreiking Vitaliteit is te vinden hoe werkstress en stagnatie op tijd te herkennen en een competentie als Veerkracht te ontwikkelen.

Handreiking Vitaliteit

 

Daarbij is een richtlijn minimaal 10 uur per jaar te besteden aan uren met de begeleidingscommissie. Dat zijn grofweg 3 gesprekken per jaar (3 x 2 uur) plus enkele uren voorbereiding door de professional.  Ook voldoende nascholing hoort bij het onderhouden van een gezonde basis en vitaliteit van de predikant en/of kerkelijk werker.

Gerelateerd:

Begeleidingscommissie voor predikanten en kerkelijk werkers Evaluatiegesprek en takenpakket (predikanten) Functioneringsgesprek en takenpakket (kerkelijk werkers)

 

Begeleiding Kerkenwerk Basis

Kerkenraad en professionals dragen ook bij aan een gezonde basis door deelname aan BKW Basis. Dit onderzoeksinstrument bestaat uit een enquête die elke drie jaar per kerk wordt uitgevoerd. Daarin wordt de dynamiek tussen professionals, kerkenraad en gemeente onderzocht om inzicht en specifieke aanbevelingen met betrekking tot het kerkelijk personeelsbeleid te geven. BKW-Basis

Persoonlijke begeleiding
Liever persoonlijke begeleiding? Met BKW (Begeleiding Kerkenwerk) – Maatwerk komt de adviseur van Steunpunt Kerkenwerk u op locatie bezoeken. In een eerste gesprek bepaalt de adviseur samen met u de wensen, eisen en behoeften voor een eventueel vervolgtraject.

Voorbeelden van onderwerpen en trajecten onder BKW – Maatwerk zijn:

 • Inhoud takenpakket, gekoppeld aan tijdsindeling en tijdsbesteding. Binnen bestaande werk kijken waar sleutels liggen om werk en taken plezierig te maken;
 • Verkenning loopbaantoekomst en mobiliteit binnen de kerken;
 • Rol- en taakverdeling tussen kerkenraad, begeleidingscommissie en professional;
 • Toepassing en communicatie van (nieuwe) instrumenten;
 • Toerusten van een begeleidingscommissie;
 • Inventariseren van de onderlinge samenwerking en, indien nodig, bij de optimalisatie ervan;
 • Opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP);
 • Oriëntatie op de loopbaanrichting buiten de kerken en daaruit voortvloeiende opleidingen en scholingsmogelijkheden;
 • Burn-out preventie traject, bij vermoeidheid handreikingen en ondersteuning om burn-out te voorkomen;
 • Inzet van supervisie, coaching, mediation (bemiddeling tussen partijen);
 • Ondersteuning in proces voor predikant waar het emeritaat in zicht komt;
 • Gecoördineerde plaatsing c.q. onderlinge ruiling predikanten.

Meer informatie over tarieven : BKW-Maatwerk

Voor een eerste gesprek kunt u altijd contact met ons opnemen.
Contact

Gerelateerd

HR-beleidPermanente educatieOnderwijsinstellingenStages

© copyright Steunpunt Kerkenwerk