Menu top

Aan het werk in de kerk

In de kerk zijn veel vrijwilligers actief. Jij bent als predikant, kerkelijk werker of koster de professional. Hoe bepaal en bewaak je de eigen positie? En wat mag je verwachten van de vrijwilliger als werkgever?

 

Voor een goede werkomgeving is het belangrijk om wederzijdse verwachtingen regelmatig te bespreken. Steunpunt Kerkenwerk ontwikkelde in samenwerking met de Christelijke Hogeschool Ede materiaal om dit gesprek goed te voeren.

De informatie op deze pagina is ook te downloaden als flyer om bij een gesprek te gebruiken.

Download – Aan het werk in de kerk!
Aanhetwerk

Jij als professional:

  • Toont zelfinzicht en reflecterend vermogen over je eigen positie in de kerk;
  • Communiceert over verwachtingen en uitdagingen in jouw werk;
  • Maakt gebruik van en/of organiseert eigen begeleiding;
  • Legt verantwoording af over jouw werk en tijdsbesteding;
  • Neemt op constructieve wijze een positie in bij uiteenlopende verwachtingen, spanningen of conflicten in jouw gemeente;
  • Werkt aan je professionele ontwikkeling, bijvoorbeeld door bijscholing.

Jouw werkgever:

  • Schetst bij jouw aanstelling een realistisch beeld over de gemeente en jouw werkplek;
  • Is helder over financiën en toekomstperspectief van jouw aanstelling;
  • Organiseert structurele begeleiding;
  • Zorgt voor een correct arbeidscontract en marktconforme arbeidsvoorwaarden: de arbeidsvoorwaardenregeling kerkelijk werkers of de materiële regelingen predikanten.

Goed om op te letten:

Aanstelling: Wat is er bij de aanstelling afgesproken over de positie in de gemeente?
Positie: Heb je een toerustende, aansturende of meewerkende rol?
Competenties: Welke competenties kan of ga je verder nog ontwikkelen in deze aanstelling?
Begeleiding: Is er voldoende begeleiding?
Verantwoordelijk: Aan wie leg je verantwoording af?

 

 

CHE
SKW_logo

Meer weten over de positie en rollen van vrijwilligers en professionals in de kerk?
Leer meer op www.kerkelijkpersoneelsbeleid.nl of www.theologietoolkit.nl.
Of neem contact op met de adviseurs Kerkelijk Personeelsbeleid van SKW of jouw beroepsvereniging.

© copyright Steunpunt Kerkenwerk