Menu top

Assessment

Het assessment is een instrument die inzicht geeft in de persoonlijkheid, functioneren en kwaliteiten van de professional.  Omdat het werken in de kerk uniek is, qua context en werkbeleving, biedt SKW persoonlijke begeleiding bij een assessment door een adviseur kerkelijk personeelsbeleid.

Zie ook: Begeleiding Kerkenwerk Maatwerk

Het uitvoeren van een assessment kan gedaan worden ter ondersteuning op de loopbaan ontwikkeling. Zo kan het worden ingezet als startpunt voor een loopbaan transitie, bijvoorbeeld bij een oriëntatie op een stap naar werk buiten de kerken. Een assessment geeft suggesties voor andere passende banen en loopbaanrichtingen. Ook kan een assessment van pas komen voor het functioneren in de huidige gemeente, bijvoorbeeld door de krachten / zwakten analyse te delen met de kerkenraad. Het assessment kan ook onderdeel zijn van het beroepingswerk of wervingsprocedure om een commissie of kerkenraad te helpen een inschatting te maken van de persoonlijkheid. Een assessment is vertrouwelijk.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Steunpunt Kerkenwerk: Contact

 

AVOP - Margot

Assessmentbureau

Margot Bloem

Registerpsycholoog NIP Arbeids- en Organisatiepsychologie
Kantoor: AVOP Overschiestraat 59A, XK Amsterdam
Tel. 06-30870989
Email: m.bloem@avop.nl

www.avop.nl
www.linkedin.com/in/margotbloem

Aanbod
Ontwikkel assessment en loopbaanassessment.

Referentie

“Margot Bloem is een zeer ervaren assessment psycholoog. Wat ik waardevol vind aan haar benadering is haar respectvolle bejegening en haar oog voor nuance. Middels een loopbaan /ontwikkelassessment wordt als het ware een foto gemaakt van iemands persoonlijkheid. Margot maakt een foto met oog voor details waardoor een zuiver beeld ontstaat ook van de meer subtiele persoonlijkheidskenmerken. De predikant krijgt op objectieve en wetenschappelijk onderbouwde wijze inzicht in zichzelf en mij geeft het handvatten voor een vervolgtraject met hen. Dit kan gerichte coaching, opleiding of transitie naar een andere functie zijn.”  

Elisabeth van As, re-integratieadviseur Protestantse Kerk in Nederland

Ervaring en kwaliteiten 
Meer dan 25 jaar ervaring op bovengenoemde gebieden. Werkt voor een diversiteit aan opdrachtgevers, van profit tot nonprofit. Door assessments voor de Protestantse Kerk Nederland bekend met de kerkelijke wereld.  Omschreven door anderen als: zeer betrokken, integer, sensitief, inlevend, eerlijk, analytisch en kwaliteitsgericht. Diverse seminars op het gebied van recente ontwikkeling qua coaching, diagnostiek, assessmentmethodiek, stresspreventie, burnout, loopbaanbegeleiding

Aanpak
Voor de start vind er een gesprek plaats met de opdrachtgever (kerkenraad en/of adviseur SKW) om de wederzijdse verwachtingen op elkaar af te stemmen. De werkwijze is te kenschetsen als verbindend, uitgaande van samenwerking, persoonlijk, met diepgang en praktisch resultaat. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van wetenschappelijke instrumenten. Het doel is de deelnemer een betekenisvolle, constructieve leerervaring te bieden, in een prettige en respectvolle omgeving en te laten reflecteren op het eigen functioneren en feedback te krijgen.

Te verwachten resultaat na assessment
Bij de ontwikkelingsgerichte en loopbaanassessments krijgen de deelnemer en opdrachtgever inzicht in de waarden, affiniteiten, kwaliteiten en leeropgaven. Ook bieden deze assessments concrete handvatten om effectiever te functioneren en/of bewust keuzes te maken. Op basis van de resultaten wordt een uitgebreid assessmentrapport opgesteld dat binnen 5 werkdagen bij de deelnemer is. Conform de beroepscode van het NIP beslist de deelnemer of dit rapport doorgestuurd wordt aan de opdrachtgever.

Lidmaatschap beroepsvereniging en relevante certificaten:
Registerpsycholoog NIP Arbeids- & Organisatiepsychologie
Doctoraal Arbeids- & Organisatie- en Klinische Psychologie UvA
LDC Loopbaanbegeleiding
Duurzame inzetbaarheid
Acceptance & Commitment Therapy

 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk