Menu top

Onderwijsinstellingen

De opleidingen tot predikant, theoloog of kerkelijk werker staan in nauwe verbinding met het werkveld. Wederzijds is er belang elkaar op de hoogte te houden zodat in- en doorstroom van werkers in de kerk op voldoende niveau blijft. Interesse in na- of bijscholing?

Bekijk het aanbod van onderstaande instellingen:

Theologische Universiteit Kampen  TU Kampen

Christelijke Hogeschool Ede, Academie Theologie  Opleidingen aanbod Theologie

Hogeschool VIAA, Godsdienst Pastoraal werk Opleiding GPW

Evangelische Theologische Faculteit, Leuven  ETF Levenslang leren

 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk