Menu top

Permanente educatie

Een gerichte en deskundige nascholing blijft na afronding van een (theologische) opleiding belangrijk. Naast vakinhoudelijke modules krijgt de persoonlijke ontwikkeling van de professional in de kerk een plaats in de permanente educatie. Het volgen van permanente educatie bevordert in verbinding blijven met zichzelf en de omgeving. En draagt bij aan een vitale professional en een gezonde mobiliteit.

Predikanten

De rekenmodule voor permanente educatie ondersteunt predikanten bij het opbouwen van een evenwichtig pakket aan nascholing. Predikanten kunnen de rekenmodule samen met een profiel inleveren bij hun verkenner van SKW wanneer zij open staan voor een beroep. Beroepingscommissies kunnen deze informatie opvragen. Daarnaast kan de rekenmodule jaarlijks besproken worden met de begeleidingscommissie. De kerkenraad kan akkoord geven. In de rekenmodule staan twee tabbladen, één voor NGK- en één voor GKV predikanten. Dit omdat het aantal verlofuren en studievergoeding verschilt, de materiële regelingen zijn nog niet geharmoniseerd.

Rekenmodule

 

Kerkelijk werker / Koster

Ook voor kerkelijk werkers en kosters geldt dat nascholing bij de professionele ontwikkeling hoort. In de arbeidsvoorwaardenregeling is daarom een vergoeding opgenomen voor deskundigheidsbevordering. Ook dient dit onderwerp terug te komen in de jaarlijkse functioneringsgesprekken.

Gerelateerd

BegeleidingscommissiesVerkennersVitaliteitOnderwijsinstellingenStagesEvaluatiegesprek predikantenFunctioneringsgesprek kerkelijk werkersFormulier functioneringsgesprek kosters

 

 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk