Menu top

Stages

We raden zowel kerkelijk werkers als predikanten aan een stage te doen in hun opleiding. Niet alleen maken zij hierdoor kennis met de realiteit van het kerkelijk leven, het is ook een goede manier om inzicht te krijgen in eigen kwaliteiten en tekortkomingen.

Hier zijn 4 redenen om een  stage te overwegen:

 1. Opleiding in de praktijk
  De stage biedt een mooie kans om kennis te maken met de praktijk waarop de  theorie en het onderzoek uit de opleiding betrekking heeft. Er is de gelegenheid om inzichten en vaardigheden toe te passen. De ervaring die de student tijdens de stage opdoet is veelal van grote waarde voor de rest van de studie en latere loopbaan.
 2. Gat dichten tussen studeren en werken
  Uit alumnionderzoeken komt steevast naar voren dat er een kloof bestaat tussen universitaire opleiding en het werkveld, die pas zichtbaar wordt als afgestudeerden gaan werken.
 3. Springplank naar de toekomst
  Een stage is een opstapje naar het werkende leven. Het is belangrijk dat niet enkel kennis binnen de universiteitsmuren is verworven, maar men competenties ook weet te benutten in een professionele en beroepsmatige setting. Veel gemeenteleden verwachten professionele en sociale compenties van werkers in de kerk. Tijdens een stage krijgt men gelegenheid te laten zien hoe kennis en vaardigheden tot uitdrukking komen. Na afloop van de stage is er aantoonbare ervaring opgedaan. Dit geeft waardevolle informatie voor beroepingscommissies en vacante gemeenten.
 4. Inzicht in eigen kunnen en interesses
  Het overgrote deel van de studenten geeft aan onvoldoende zicht te hebben op hun professionele identiteit en kwaliteiten. Studenten die een stage hebben afgerond, hebben een beter beeld gekregen van wat zij (met hun opleiding) kunnen en van welke werkzaamheden zij energie krijgen. Ze benaderen een toekomstige kerk of werkplek daardoor gerichter en weten zich met meer zelfvertrouwen te presenteren.

bron: Rijksuniversiteit Nijmegen

Voor predikanten in de NGK en GKv bestaat er de mogelijkheid na hun opleiding eerst PRIO te worden. PRIO staat voor predikant in opleiding en is een regeling die de kandidaat mogelijkheid geeft eerst twee jaar predikantschap te oefenen voordat hij / zij zich officieel beroepbaar stelt.

Meer informatie: Predikant in Opleiding

Stagevergoedingen in de kerk

Stagevergoedingen zijn niet wettelijk verplicht. De eerste doelstelling van een stage is “leren”, het is geen arbeidsverhouding, de organisatie of kerk investeert in een leerplek. Basis uitgangspunt is daarom alleen onkostenvergoeding te geven. Dat er in de praktijk met name bij de stages aan het eind van een opleiding meer vergoeding wordt gegeven heeft er mee te maken dat de stagiair resultaat begint te leveren of dat de stage zoveel tijd in beslag neemt dat er geen ruimte is voor een bijbaan. De stagevergoeding mag echter nooit zo hoog worden dat er verwarring ontstaat over een ontstane arbeidsverhouding. De stage moet gelinkt blijven aan behalen van leerdoelen, niet aan een eventuele beloning.

Algemene richtlijnen voor vergoeding voor een volledige werkweek stage zijn:

HBO tussen de € 150 tot € 250 bruto per maand. (Deze vergoeding heeft betrekking op een stage in het tweede of derde jaar van de opleiding. Voor een afstudeerstage is het gemiddelde € 250 tot € 450 per maand.)
WO   tussen de € 300 tot € 450 per maand.

bron: richtlijnen stagevergoeding CNV

© copyright Steunpunt Kerkenwerk