Menu top

Dhr. H. Ekenhorst, Apeldoorn

Contactgegevensfoto-herman-ekenhorst

Herman Ekenhorst Training en Coaching
Griffiersveld 107
7327 DV Apeldoorn
Telefoonnummer: 06 504 233 38
E-mail: info@hermanekenhorst.nl
Website: www.hermanekenhorst.nl

Aanbod

  • Loopbaancoaching
  • Coaching persoonlijke ontwikkeling
  • Begeleide intervisie
  • Training en begeleiding beroepingscommissie

Ervaring

Sinds 1997 trainer op gebied van  o.a. mobiliteit, communicatieve vaardigheden, coachingsvaardigheden en conflicthantering.

Als loopbaancoach en Master NLP sinds 2011 werkzaam in tientallen individuele coachtrajecten binnen en buiten het kerkelijk terrein waaronder overheid.

Ik train en begeleid ruim tien jaar beroepingscommissies in hun professionaliteit rondom het beroepen van een predikant.

Daarnaast geef ik aan ambtsdragers trainingen o.a. in Pastoraat, Diaconaat, Nieuwe Ambtsdragers en Kerk en Communicatie en beroepingscommissies.

Ik begeleid teams in hun teamontwikkeling en gebruik hierbij diverse instrumenten en intervisiemethoden.

In een samenwerkingsverband geef ik begeleide intervisie voor predikanten.

Zie ook mijn blogs op mijn site.

Aanpak

Voor mij is een intake als start van het proces belangrijk. Doel hiervan is samen met de cliënt vast te stellen wat de vraag is en of ik hiervoor de juiste coach ben.  Binnen het coachingstraject hanteer ik diverse methodieken, o.a. de Levensbiografie,  vocie dialogue, MBTI, RET, NLP en Omgaan met Verlies.

Mijn werkwijze stem ik af op de coachingsvraag, de fase van het traject en het verloop van de gesprekken.

Ik werk met (reflectie) opdrachten tussen de sessies.

Ik werk met een aanbod van diverse producten (zie site).

Lid beroepsvereniging

Lid NOLOC, CMI register Loopbaanprofessional Gecertificeerd Loopbaancoach.

Referenties

Website: www.hermanekenhorst.nl/referenties

Te verwachten resultaat na supervisie-/coachingstraject

Uiteraard is coaching resultaatgericht. Van te voren beschreven doelen, die tijdens het traject bijgesteld kunnen worden, zijn het uitgangspunt voor de te halen resultaten. Zie o.a. mijn blogs over resultaten. Resultaten zijn zeer individueel. In het algemeen zijn de resultaten:

  • verandering van overtuigingen ten aanzien van de eigen situatie.
  • Het krijgen van heldere inzichten.
  • Het aanleren van vaardigheden.
  • Het leren reflecteren.
  • Een concreet actieplan voor de volgende stap in de loopbaan.
  • Vooral leren focussen en keuzes maken.

Kosten

In de intake worden hierover afspraken gemaakt. Telefonisch kunnen hierover inlichtingen ingewonnen worden.

Voor trainingsactiviteiten ben ik vrijgesteld van BTW.

© copyright Steunpunt Kerkenwerk