Menu top

Mw. W. Koopman, Zeewolde

bij publicatie altijd toestemming vragen aan debeeldredacteur.nl

Contactgegevens

Wilma Koopman
Voorland 7
3891 GM Zeewolde
Telefoonnummer: 06 17 44 39 33
E-mail: info@wkcoaching.nl
Website: www.wkcoaching.nl

Aanbod

 • Traject persoonlijke coaching van gemiddeld zes sessies van 1,5 uur. Een korter of langer traject is mogelijk
 • Begeleide intervisie van een groep predikanten
 • Mediation
 • Procesbegeleiding (o.a. bij conflicthantering)

Ervaring

 • Persoonlijke coaching, o.a. aan predikanten
 • Loopbaanbegeleiding
 • Begeleide intervisiegroepen predikanten
 • Conflictbemiddeling (mediation), o.a. in kerkelijke gemeenten

Opleiding post-HBO Coaching en post-HBO Mediation aan de Christelijke Hogeschool Ede.

Jarenlange ervaring als o.a. leidinggevende in het bedrijfsleven. Tevens ervaring in diverse kerkelijke functies en als (school)bestuurder en buurtbemiddelaar.

Aanpak

Traject persoonlijke coaching:

 • Start met een vrijblijvende kennismaking, een intakegesprek
 • Aan het begin van het traject wordt de coachvraag geformuleerd als centraal doel van het traject
 • De cliënt is eigenaar van het traject; is open en neemt verantwoordelijkheid
 • Als coach loop ik een tijd samen op met de cliënt vanuit een basishouding die empathisch luisterend, zonder oordeel en ontwikkelingsgericht is en waarin onderling vertrouwen centraal staat
 • Aanpak als coach: door het stellen van vragen, het toepassen van reflectie en diverse overige werkvormen komt de cliënt tot inzichten en komt de cliënt in beweging
 • Evaluatie van het coachtraject: zowel tussentijds als na beëindiging
 • Op verzoek is het inplannen van nog een of meerdere sessies naderhand altijd mogelijk

Voor aanpak overig aanbod: neem gerust vrijblijvend contact op.

Lid beroepsvereniging:

 • Erkend Coach St!R (Keurmerk voor professioneel begeleiden, zie www.stir.nu)
 • MfN Registermediator Mediatorsfederatie Nederland, zie www.mfnregister.nl

Referenties:

Eventueel op aanvraag. In verband met vertrouwelijkheid geanonimiseerd.

Te verwachten resultaat na supervisie-/coachingstraject

Na afsluiting van het traject heeft de cliënt een duidelijk waarneembare ontwikkeling doorgemaakt ten aanzien van de doelstelling. Hij is dan in staat beter te functioneren en zich zelfsturend eventueel verder te blijven ontwikkelen.

Kosten

Op aanvraag. Na een vrijblijvend kennismakingsgesprek kan een offerte worden opgesteld.

© copyright Steunpunt Kerkenwerk