Menu top

Spectrum, Dhr. D.S. Mostert, Hattem

ContactgegevensDick Mostert

Dick Mostert
Nieuweweg 87
8051 EC Hattem
Telefoonnummer: 038 44 40 510
E-mail: dick@spectrum13.nl
Website: www.spectrum13.nl

Aanbod

 • Supervisie, coaching, begeleiding en training op maat
  Individueel of in kleine groepen. Voor predikanten, hulpverleners, managers, pastoraal werkers, artsen, docenten. Ook in vaste teams of kerkenraden, begeleiding van conflicten in teams, kerkenraden, etc.
  Supervisietrajecten van 10-15 dagdelen zijn ook mogelijk.
 • Training Aanvaarden en Begrijpen
  Op de grens van Pastoraat en Therapie. Leren de aanvaarding van God door te laten klinken in het menselijk contact.
 • Training Vrij om te Dienen
  Over het omgaan met je grenzen als je liefde voor anderen hebt en tegelijk goed voor jezelf zorgt.
 • Training Psychodrama en Verhalen
  Over het gebruik van verhalen in contact met mensen. Waar ontmoet Gods verhaal jouw levensverhaal?
 • Training Presentatie
  In preken, onderwijzen en presenteren. Wat heeft je lichaam te maken met de manier waarop je je verhaal vertelt.
 • Opleiding, Integratie Pastoraat en Therapie
  Psychisch herstel is geen doel op zich, maar een aspect van een breed spiritueel perspectief. We willen mensen helpen in hun zoektocht naar een betekenisvolle verbinding met zichzelf, met de medemens, met heel de aardse werkelijkheid en met God.

Ervaring

 • Predikanten, hulpverleners, managers, docenten, pastoraal werkers, verpleegkundigen, etc.
 • Opleiding, training, coaching, begeleiding, supervisie in de groep of individueel.

Aanpak

Een supervisietraject bestaat meestal uit 15 sessies met een intake, tussenevaluatie en eindevaluatie. De supervisant schrijft reflectieverslagen en zorgt voor werkinbreng. Dat kan mondeling, geschreven, via beeld en geluidsdragers, etc.
Coaching kan ook afgesproken worden met begeleiding van speciale taken of opdrachten zo nodig op de werkplek. Beoogde einddoelen worden in elke situatie en met elke persoon opnieuw afgestemd.

Lid beroepsvereniging:

Geregistreerd bij NVPA en LVSB.

Referenties:

Collega’s van de TU in Kampen en Apeldoorn. Predikanten, hulpverleners en managers die de trainingen en supervisies hebben gevolgd. Adressen op aanvraag.

Te verwachten resultaat na supervisie-/coachingstraject

Leren werken vanuit de Liefde en vanuit je hart. Integratie van gedachten, gevoelens en gedrag. Integratie van geest, psyche en lijf.

Kosten

Intake: € 110,-
Supervisie / coaching / etc. : € 129,- per sessie
Trainingen: € 90,- per dagdeel p.p.
Trainingen voor teams: € 566,- per dagdeel

Tarieven worden jaarlijks bijgesteld. Zie de website.

© copyright Steunpunt Kerkenwerk