Menu top

Materiële regelingen, WAP-regelingen en arbeidsvoorwaarden online

De nieuwe Materiële Regelingen, WAP-regelingen en arbeidsvoorwaardenregelingen voor kerkelijk werkers en kosters voor 2020 zijn gepubliceerd.

Via onderstaande links vindt u de betreffende regelingen voor predikanten, kerkelijk werkers en kosters.

Materiële regelingen / WAP-regelingen voor predikanten
Arbeidsvoorwaarden Kerkelijk Werkers
Arbeidsvoorwaarden Kosters

Toelichting bij regeling kosters
Bij de kosters is de regeling nog niet compleet. Leden kunnen hun stem uitbrengen op het principeakkoord. U vindt de actuele status op de pagina ‘Arbeidsvoorwaarden Kosters’.

Ter aanvulling op de aangekondigde wijziging in het principeakkoord uitbreiding werkingssfeer arbeidsvoorwaardenregeling:
Voor oude en bestaande arbeidsovereenkomsten met kosters werkzaam binnen de NGK gemeenten kan de kerkenraad een eigen besluit nemen over toepassing van de arbeidsvoorwaardenregeling kosters 2020 – 2021. Voor nieuwe arbeidsovereenkomsten luidt de aanbeveling dat NGK-gemeenten zich conformeren aan model arbeidsovereenkomst (gepubliceerd op de website van SKW) en toepassing van de regeling.

Nog geen reacties.

Geef een reactie

Enter the text from the image below
 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk