Menu top

Model: Akte voor bestaande samenwerkingsgemeente NGK-GKv

De landelijke hereniging van de kerkverbanden GKv en NGK komt steeds dichterbij. In de handreiking voor plaatselijke kerken werden al veel praktische en kerkordelijke vragen beantwoord. Maar na verschillende vragen van huidige samenwerkingsgemeentes tussen NGK en GKv, zogeheten NGKV’s, ontdekten we dat er nog geen goed model was voor hun situatie. Een huidige samenwerkingsgemeente NGK-GKv kan straks immers de naam ‘samenwerkingsgemeente’ loslaten en compleet één worden. Tot op heden was het nog nodig om te blijven spreken van twee gemeentedelen die verwezen naar desbetreffende kerkverbanden.

Deze eenwording gaat echter niet vanzelf en moet per besluit vastgelegd worden in een akte van samenvoeging. Het bestaande model bleek niet aan te sluiten bij de situatie van NGKV’s. Daarom is door DOE, Deputaten-Overleg Eenheid van CGK, GKv en NGK, een nieuwe akte opgesteld.

Download: model Akte van samenvoeging bestaande samenwerkingsgemeente NGK-GKv
Nog geen reacties.

Geef een reactie

Enter the text from the image below
 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk