Menu top

Naamswijziging kerk pas per 1-1-2024 bij officiële instanties doorvoeren

De landelijke hereniging van NGK en GKV is per 1 mei jl. een feit geworden. Naast reden tot grote dankbaarheid en blijheid heeft de hereniging ook zakelijke gevolgen. Op administratief gebied zijn er een aantal zaken die geregeld moeten worden.

U heeft de nieuwe naam van uw kerk doorgegeven aan SKW en vastgelegd in uw plaatselijke regeling. Maar let op: pas per 1-1-2024 kan de naamgeving van de kerken officieel (bij banken, Kvk etc.) gewijzigd worden. Dit is landelijk afgesproken, om te voorkomen dat er in het lopende jaar een (administratieve) breuk ontstaat.

Nu in kaart brengen, per 1 januari wijzigen

Breng in kaart bij welke instanties u na 1 januari de naamswijziging wilt doorgeven. Denk aan uw bank of verzekeraar. Vaak moet u zelf de wijziging doorgeven, maar wordt de naam wel gecontroleerd in het Handelsregister. De echte wijziging kan dus pas ná 1 januari.

Vooralsnog hoeft u niets te wijzigen bij de notaris. SKW heeft overleg met experts op dit gebied en informeert u in het najaar hierover verder.

Ook hoeft u niets zelf te wijzigen bij de Kamer van Koophandel of Belastingdienst. Dit doet SKW voor u.

Verder kunt u nog denken aan het bekendmaken van de nieuwe naam aan het eigen netwerk, zoals huurders van het kerkgebouw, de buurt, de genabuurde kerken en de plaatselijke overheid.

Hulp aangeboden

Begin december 2023 wordt vanuit SKW meer informatie aangereikt, waar u als kerk naar kunt verwijzen richting banken en andere zakelijke relaties. In deze communicatie wordt de landelijke hereniging toegelicht, waardoor wijzigingen makkelijker doorgevoerd kunnen worden.

Wie verandert per 1-1-2024 wát?

Kort samengevat is de taakverdeling m.b.t. wijziging naamgeving als volgt:

  • SKW regelt het bij de Kamer van Koophandel en Belastingdienst;
  • De plaatselijk kerk regelt het bij:
    o Bank;
    o Verzekeraar;
  • SKW verstrekt de kerken in het najaar meer informatie over eventuele andere instanties.

Alle informatie omtrent de plaatselijke gevolgen van de landelijke hereniging en de te ondernemen acties staat ook beschreven in de Handreiking voor kerken.

Een reactie van Naamswijziging kerk pas per 1-1-2024 bij officiële instanties doorvoeren

  1. Rinze de Haan 11 december 2023 op 16:00 #

    Wanneer komt de handleiding zoals beschreven: Begin december 2023 wordt vanuit SKW meer informatie aangereikt, waar u als kerk naar kunt verwijzen richting banken en andere zakelijke relaties.

Geef een reactie

Enter the text from the image below
 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk